Publicerad 1 februari 2021

Neurologiska sjukdomar

Svenska neuroregister

Registerkategori: Nervsystemets sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Svenska neuroregister finns representerat i samtliga regioner och på alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och utgör en nationell bas för den neurologiska forskningen.

Registret består av tio delregister:

  • Epilepsi (certifieringsnivå 3)
  • Hydrocefalus (certifieringsnivå 2)
  • Inflammatorisk polyneuropati (certifieringsnivå 3)
  • Multipel skleros (certifieringsnivå 1)
  • Parkinsons sjukdom (certifieringsnivå 3)
  • Svår neurovaskulär huvudvärk (certifieringsnivå 3)

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska neuroregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör