Publicerad 29 januari 2021

Intensivvård

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Registerkategori: Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Värmland

Intensivvård är högteknologisk, dyr och under snabb utveckling. Den har också en inneboende hög mortalitet eftersom man vårdar de sjukaste patienterna inom sjukvården.

Syftet med registret är att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska intensivvårdsregistret ska dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SIR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör