Publicerad 1 februari 2021

Njursjukdom hos barn

Svenska barnnjurregistret

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings län

Barn med kronisk sjukdom utgör de flesta och mest resurskrävande patienterna inom barnsjukvården. De kroniska sjukdomarna kan leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet.

Vård och behandling av dessa barn och ungdomar är mycket resurs- och kostnadskrävande och det är därför angeläget att utveckla bättre möjligheter för uppföljning och utvärdering med hjälp av ett webbaserat register.

Registrets syfte är att registrera och följa upp barn med specifika njursjukdomar för att finna etiologiska samband och prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsrutiner och effekter samt biverkningar i syfte att ge optimal hälsa och livskvalitet till varje barn oavsett var i landet de bor.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska barnnjurregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör