Publicerad 1 februari 2021

Sköldkörtelcancer

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Sköldkörtelcancer, tyreoideacancer, är den vanligaste cancerformen i endokrina körtlar. Incidensen har under lång tid legat på ungefär 4 fall på 100 000 per år.

Prognosen varierar mellan olika tumörtyper. Ett genomgående problem när det gäller utvärdering av optimal handläggning av sköldkörtelcancer är att det saknas välgjorda randomiserade studier där olika behandlingar jämförts. Oklarheter finns därför om kirurgins omfattning, om vem som bör erbjudas radiojodbehandling och så vidare.

Det finns ett Nationellt vårdprogram för behandling av sköldkörtelcancer. Syftet med ett nationellt register är att fortlöpande följa upp och utvärdera behandlingsresultaten när riktlinjerna i vårdprogrammet tillämpas.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör