Publicerad 10 december 2020

Beroendevård

Bättre Beroendevård

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Stockholm

Bättre Beroendevård (tidigare Svenskt beroenderegister, SBR) är ett nationellt psykiatriskt kvalitetsregister. Registrets syfte är att stödja utvecklingen av en bättre och mer jämlik beroendevård i landet. Registret inkluderar vuxna personer med en beroendediagnos som behandlas inom den specialiserade beroendevården. Registret har särskilt ansvar för uppföljning av patienter med läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende (tidigare LAROS-registret).

De variabler som registreras kring utredning och behandling samstämmer med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Bättre Beroendevård anges i riktlinjerna som datakälla för en stor andel av de indikatorer som tagits fram för att utvärdera de nationella riktlinjerna. I samband med namnbytet så genomfördes ett stort arbete för att förenkla och skapa ett register med hög klinisk relevans för beroendevården. Registreringar ökar stadigt och görs via journalintegrering (direktöverföring) eller manuell inmatning beroende på region.

Registret är väl förankrat i verksamheterna, i professionen och bland patientrepresentanter genom styrgrupp, användare och ett etablerat samarbete med svensk förening för beroendemedicin. Bättre Beroendevårds styrgrupp består främst av verksamhetschefer och andra ledningspersoner på psykiatriska och specialiserade beroendekliniker i olika delar av landet samt brukarrepresentanter. Registret samverkar med Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Bättre Beroendevård

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör