Publicerad 28 januari 2021

Gråstarr

Nationella Kataraktregistret

Registerkategori: Ögonsjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

Kataraktoperation är Sveriges vanligaste operation med över 130 000 ingrepp per år.

Registrets syfte är att:

  • Stimulera kvalitetsförbättring genom att tillhandahålla underlag för jämförelser och påvisa goda exempel.
  • Möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå.
  • Utvärdera patientens upplevda nytta av operationen och förbättra kunskapen om rätta indikatorer.
  • Utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationella Kataraktregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör