Publicerad 10 december 2020

Behandlingar av hjärtrytmrubbningar

Nationellt Kvalitetsregister för kateterablation

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Registret lagrar data från kateterbehandlingar (ablationer) mot hjärtrusningar i Sverige, producerar statistik, offentliggör en årlig sammanfattning av denna och  återför kvalitetsinriktad information till enskilda centrum. Data från registret används även i vetenskapligt syfte.

Med hjälp av elektrodkatetrar införda via blodkärl i ljumsken kan man behandla flera former av hjärtrytmrubbningar (arytmier). Ursprungligen behandlades bara regelbundna hjärtrusningar. För många av dessa är lyckandefrekvenserna idag över 90 procent. Komplikationer är sällsynta men varje år inträffar ett fåtal allvarliga problem.

Antalet svenska kateterbehandlingar har ökat till cirka 4 000 ingrepp årligen, till en kostnad av cirka 300 miljoner kronor. Flera tillstånd kan nu behandlas, bland annat vissa förmaksflimmer, som är den vanligaste arytmin och finns hos 1–2 procent av befolkningen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Nationellt Kvalitetsregister för kateterablation