Publicerad 29 januari 2021

Hypofyssjukdomar

Svenska Hypofysregistret

Registerkategori: Endokrina sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Hypofystumörer är oftast godartade, men kan orsaka svåra hormonrubbningar och på grund av sin utbredning ge allvarlig synpåverkan. Patienterna är ofta i arbetsför ålder och kräver livslång uppföljning avseende risk för återfall samt kontroll av hormonbrister och hormonsubstitution.
Då hypofystumörer är relativt ovanliga är det angeläget att samla dessa i ett nationellt register.

Syftet med registret är att;

  • ​Säkerställa att samtliga patienter med hypofystumörer i landets sex sjukvårdsregioner erhåller en likvärdig behandling och uppföljning
  • Utvärdera given behandling
  • Utvärdera patientens livskvalitet och arbetsförmåga
  • Ge möjlighet att utvärdera egna resultat

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Hypofysregistret