Publicerad 1 februari 2021

Njurcancer

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Njurcancer är den vanligaste cancerformen (över 85 procent) i njure och uppstår i njurens bark. Andra tumörer i njuren är njurbäckencancer, mer sällsynta tumörformer samt metastaser. I Sverige diagnostiseras cirka 1200 patienter med njurcancer per år och varje år dör cirka 600 personer i sjukdomen.

Det övergripande syftet med njurcancerregistret är att varje njurcancerpatient ska få rätt behandling och rätt diagnostik. Således är syftet att skapa en enhetlig god handläggning och behandling av njurcancerpatienter inom hela landet. Med god handläggning och behandling menas adekvat utredning som ger information om utbredning och eventuell metastasering, adekvat terapi för bästa tumörkontroll och minsta möjliga nackdelar. Det innebär också lika möjlighet till behandling av metastasering och en standardiserad uppföljning.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör