Publicerad 1 februari 2021

Korsbandsskador

Svenska Korsbandsregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Främre korsbandsskador är allvarliga knäskador som ofta drabbar unga aktiva patienter, men även äldre patienter vid exempelvis skidåkning. Det finns alternativa metoder för att behandla dessa skador men kunskaperna om enskilda metoder är dåliga.

Syftet med registret är att kunna värdera resultaten av olika behandlingsmetoder, såväl operativa som icke-operativa och därmed optimera behandlingen av patienterna.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Korsbandsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör