Publicerad 1 februari 2021

Njursvikt

Svenskt Njurregister (SNR)

Registerkategori: Njur- och urinvägssjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Varje år insjuknar cirka 1 100 svenskar i livshotande kronisk njursvikt och startar dialysbehandling, medan mellan 400 och 450 patienter erhåller ett fungerande njurtransplantat. Totalt har cirka 4 100 patienter dialys, medan 5 900 har en transplanterad njure. Prevalensen av patienter i dialys har inte ökat de senaste åren, dock ökar det totala antalet på grund av en ökande befolkning. Prevalensen av patienter med fungerande njurtransplantat ökar fortsatt.

Syften med registret är att följa orsaker till kronisk njursvikt, utveckling av behov av dialys och njurtransplantation och kvalitet i utredning av njursjukdom. Dessutom följs kvalitet i den efterföljande vården av patienter med kronisk njursvikt, dialys eller njurtransplantation. Registret är unikt genom att omfatta en större del av den njurmedicinska vården i kombination med lång uppföljningstid.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SNR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör