Publicerad 12 mars 2021

A-Ö

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Radering och rättelse
 2. Fil/dokument Radikalisering, våldsbejakande extremism
 3. Fil/dokument Radiovågor och strålning
 4. Fil/dokument Rakel
 5. Fil/dokument Ramavtal, bostadshus
 6. Fil/dokument Ramavtal för förskolebyggnader
 7. Fil/dokument Ramverket för öppna data
 8. Fil/dokument Rapporter
 9. Fil/dokument Rapporter LIKA-verktygen
 10. Fil/dokument Rapporter och skrifter
 11. Fil/dokument Rapporter och statistik
 12. Fil/dokument Rasism, diskriminering
 13. Fil/dokument Redovisning av pensionskostnader
 14. Fil/dokument Redovisning i Kolada
 15. Fil/dokument Regelverk, mottagande ensamkommande barn
 16. Fil/dokument Regelverk för eget boende (ebo)
 17. Fil/dokument Regionala cancercentrum
 18. Fil/dokument Regionala flygplatser
 19. Fil/dokument Regionala kollektivtrafikmyndigheter
 20. Fil/dokument Regionala konferenser
 21. Fil/dokument Regionala matchningsindikatorer
 22. Fil/dokument Regionala utvecklingsledare
 23. Fil/dokument Regional kultur
 24. Fil/dokument Regional planering
 25. Fil/dokument Regional samverkan för besöksnäringsstatistik
 26. Fil/dokument Regional samverkan och stödstruktur, RSS
 27. Fil/dokument Regionalt och lokalt beslutsfattande
 28. Fil/dokument Regionalt utvecklingsansvar
 29. Fil/dokument Regionalt yrkesvux
 30. Fil/dokument Regional utveckling
 31. Fil/dokument Regional utveckling
 32. Fil/dokument Regional utveckling i praktiken
 33. Fil/dokument Regional utvecklingsstrategi, RUS
 34. Fil/dokument Region-Bas
 35. Fil/dokument Regionens ansvar
 36. Fil/dokument Regioner, lista
 37. Fil/dokument Regioner i Plug In 2.0
 38. Fil/dokument Regionerna och mobilitetsstödet
 39. Fil/dokument Regionernas insatser kvinnors hälsa
 40. Fil/dokument Regionernas kontaktpersoner kring sjukskrivningsfrågor
 41. Fil/dokument Regionernas köp av verksamhet
 42. Fil/dokument Regionernas prislistor
 43. Fil/dokument Regionernas tandvårdsstöd
 44. Fil/dokument Regionernas åtaganden
 45. Fil/dokument Regionkommittén
 46. Fil/dokument Registerförteckning
 47. Fil/dokument Registerindikatorer utbildningsnivå och hälsa
 48. Fil/dokument Registerutdrag
 49. Fil/dokument Reglemente för styrelse och nämnder
 50. Fil/dokument Reglemente och arbetsordning
 51. Fil/dokument Regler för cykeltrafik
 52. Fil/dokument Reglering av skolchef i skollagen
 53. Fil/dokument Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR
 54. Fil/dokument Rehabilitering, ansvar
 55. Fil/dokument Rehabilitering, arbetsanpassning
 56. Fil/dokument Rekommendation, kvalitetsarbete äldreboenden
 57. Fil/dokument Rekommendationer
 58. Fil/dokument Rekrytera bredare
 59. Fil/dokument Rekrytera och matcha
 60. Fil/dokument Rekryteringsmaterial
 61. Fil/dokument Rekryteringsmaterial sjuksköterskor
 62. Fil/dokument Rekryteringsmaterial team
 63. Fil/dokument Rekryteringsmaterial undersköterskor
 64. Fil/dokument Remisser, juridik
 65. Fil/dokument Remiss i öppen vård
 66. Fil/dokument Remissyttranden
 67. Fil/dokument Resultat, mätning trycksår
 68. Fil/dokument Resultat, tidigare projekt
 69. Fil/dokument Resultat 2019, sammanställning
 70. Fil/dokument Resultat 2020, sammanställning
 71. Fil/dokument Resultat mätning, BHK
 72. Fil/dokument Resultat mätning VRI
 73. Fil/dokument Resultatuppföljning av PRIO
 74. Fil/dokument Resurser och material
 75. Fil/dokument Reviderad AID
 76. Fil/dokument Revidering 2018
 77. Fil/dokument Revideringsprocessen, år 3
 78. Fil/dokument Revision
 79. Fil/dokument Revision i kommunala företag
 80. Fil/dokument Revision i samverkansorgan
 81. Fil/dokument Revision i stiftelser och övriga företagsformer
 82. Fil/dokument Revisionsberättelse, rapporter
 83. Fil/dokument Revisionsdelegationen
 84. Fil/dokument Revisionsmaterialet
 85. Fil/dokument Revisionsprocessen
 86. Fil/dokument Revisorer
 87. Fil/dokument Revisorerna anlitar sakkunniga
 88. Fil/dokument Revisorernas oberoende
 89. Fil/dokument Riksnormen
 90. Fil/dokument Riktlinjer, handlingsplaner
 91. Fil/dokument RIPS – Aktuella riktlinjer
 92. Fil/dokument RIPS – Historik
 93. Fil/dokument RIPS-kommittén
 94. Fil/dokument RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
 95. Fil/dokument Riskbedömning och arbetsmiljö
 96. Fil/dokument Risk för ökat våld mot kvinnor och barn
 97. Fil/dokument Riskgrupper och gravida
 98. Fil/dokument Riskjustering för socioekonomi
 99. Fil/dokument Riskjustering sjukdomsbörda, ACG
 100. Fil/dokument Risk- och händelseanalys
 101. Fil/dokument Riskområden
 102. Fil/dokument Robotisering gav handläggare mer tid för brukarna i Strängnäs kommun
 103. Fil/dokument Roller
 104. Fil/dokument RSS-flöden
 105. Fil/dokument Rustade individer
 106. Fil/dokument Rutiner och checklistor
 107. Fil/dokument Rutinkollen
 108. Fil/dokument Rådet för integration i arbetslivet
 109. Fil/dokument Råd för lokaluthyrning
 110. Fil/dokument Råd och stöd
 111. Fil/dokument Råd och stöd
 112. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser
 113. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol
 114. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt
 115. Fil/dokument Rätten till tolk
 116. Fil/dokument Rätt sjukskrivning, stöd
 117. Fil/dokument Rättsosäker lagstiftning om gode män
 118. Fil/dokument Rökfritt Sverige 2025
 119. Fil/dokument Rörlig ersättning
 120. Fil/dokument Röster om skolans digitalisering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset