Publicerad 12 mars 2021

A-Ö

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Radering och rättelse
 2. Fil/dokument Radikalisering, våldsbejakande extremism
 3. Fil/dokument Radiovågor och strålning
 4. Fil/dokument Rakel
 5. Fil/dokument Ramavtal, bostadshus
 6. Fil/dokument Ramavtal för förskolebyggnader
 7. Fil/dokument Ramverket för öppna data
 8. Fil/dokument Rapporter
 9. Fil/dokument Rapporter LIKA-verktygen
 10. Fil/dokument Rapporter och skrifter
 11. Fil/dokument Rapporter och statistik
 12. Fil/dokument Rasism, diskriminering
 13. Fil/dokument Redovisning av pensionskostnader
 14. Fil/dokument Redovisning i Kolada
 15. Fil/dokument Regelverk, mottagande ensamkommande barn
 16. Fil/dokument Regelverk för eget boende (ebo)
 17. Fil/dokument Regionala cancercentrum
 18. Fil/dokument Regionala flygplatser
 19. Fil/dokument Regionala kollektivtrafikmyndigheter
 20. Fil/dokument Regionala konferenser
 21. Fil/dokument Regionala matchningsindikatorer
 22. Fil/dokument Regional kultur
 23. Fil/dokument Regional planering
 24. Fil/dokument Regional samverkan för besöksnäringsstatistik
 25. Fil/dokument Regional samverkan och stödstruktur, RSS
 26. Fil/dokument Regionalt utvecklingsansvar
 27. Fil/dokument Regionalt yrkesvux
 28. Fil/dokument Regional utveckling
 29. Fil/dokument Regional utveckling
 30. Fil/dokument Regional utveckling i praktiken
 31. Fil/dokument Regional utvecklingsstrategi, RUS
 32. Fil/dokument Region-Bas
 33. Fil/dokument Regionens ansvar
 34. Fil/dokument Regioner, lista
 35. Fil/dokument Regioner i Plug In 2.0
 36. Fil/dokument Regionerna och mobilitetsstödet
 37. Fil/dokument Regionernas insatser kvinnors hälsa
 38. Fil/dokument Regionernas kontaktpersoner kring sjukskrivningsfrågor
 39. Fil/dokument Regionernas köp av verksamhet
 40. Fil/dokument Regionernas prislistor
 41. Fil/dokument Regionernas tandvårdsstöd
 42. Fil/dokument Regionernas åtaganden
 43. Fil/dokument Regionkommittén
 44. Fil/dokument Registerförteckning
 45. Fil/dokument Registerutdrag
 46. Fil/dokument Reglemente för styrelse och nämnder
 47. Fil/dokument Reglemente och arbetsordning
 48. Fil/dokument Regler för cykeltrafik
 49. Fil/dokument Reglering av skolchef i skollagen
 50. Fil/dokument Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR
 51. Fil/dokument Rehabilitering, ansvar
 52. Fil/dokument Rekommendation, kvalitetsarbete äldreboenden
 53. Fil/dokument Rekrytera bredare
 54. Fil/dokument Rekrytera och matcha
 55. Fil/dokument Rekrytering kommuner
 56. Fil/dokument Rekrytering regioner
 57. Fil/dokument Rekryteringsmaterial
 58. Fil/dokument Rekryteringsmaterial sjuksköterskor
 59. Fil/dokument Rekryteringsmaterial team
 60. Fil/dokument Rekryteringsmaterial undersköterskor
 61. Fil/dokument Remisser, juridik
 62. Fil/dokument Remiss i öppen vård
 63. Fil/dokument Remissyttranden
 64. Fil/dokument Resultat, mätning trycksår
 65. Fil/dokument Resultat 2019, sammanställning
 66. Fil/dokument Resultat 2020, sammanställning
 67. Fil/dokument Resultat mätning, BHK
 68. Fil/dokument Resultat mätning VRI
 69. Fil/dokument Resultatuppföljning av PRIO
 70. Fil/dokument Resurser och material
 71. Fil/dokument Reviderad AID
 72. Fil/dokument Revidering 2018
 73. Fil/dokument Revideringsprocessen, år 3
 74. Fil/dokument Revision
 75. Fil/dokument Revisionens arbetssätt och granskning under pandemin
 76. Fil/dokument Revision i kommunala företag
 77. Fil/dokument Revision i samverkansorgan
 78. Fil/dokument Revision i stiftelser och övriga företagsformer
 79. Fil/dokument Revisionsberättelse, rapporter
 80. Fil/dokument Revisionsdelegationen
 81. Fil/dokument Revisionsmaterialet
 82. Fil/dokument Revisionsprocessen
 83. Fil/dokument Revisorer
 84. Fil/dokument Revisorerna anlitar sakkunniga
 85. Fil/dokument Revisorernas oberoende
 86. Fil/dokument Riksnormen
 87. Fil/dokument Riktlinjer, handlingsplaner
 88. Fil/dokument RIPS – Aktuella riktlinjer
 89. Fil/dokument RIPS – Historik
 90. Fil/dokument RIPS-kommittén
 91. Fil/dokument RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
 92. Fil/dokument Riskbedömning och arbetsmiljö
 93. Fil/dokument Risk för ökat våld mot kvinnor och barn
 94. Fil/dokument Riskgrupper
 95. Fil/dokument Riskjustering för socioekonomi
 96. Fil/dokument Riskjustering sjukdomsbörda, ACG
 97. Fil/dokument Risk- och händelseanalys
 98. Fil/dokument Riskområden
 99. Fil/dokument Roller
 100. Fil/dokument RSS-flöden
 101. Fil/dokument Rustade individer
 102. Fil/dokument Rutiner och checklistor
 103. Fil/dokument Rutinkollen
 104. Fil/dokument Rådet för integration i arbetslivet
 105. Fil/dokument Råd för lokaluthyrning
 106. Fil/dokument Råd och stöd
 107. Fil/dokument Råd och stöd
 108. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser
 109. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol
 110. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt
 111. Fil/dokument Rätten till tolk
 112. Fil/dokument Rätt sjukskrivning, stöd
 113. Fil/dokument Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten
 114. Fil/dokument Rättsosäker lagstiftning om gode män
 115. Fil/dokument Rökfritt Sverige 2025
 116. Fil/dokument Rörlig ersättning
 117. Fil/dokument Röster om skolans digitalisering

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset