Publicerad 12 mars 2021

A-Ö

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Kalmar kommun
 2. Fil/dokument Kansliorganisation
 3. Fil/dokument Karensavdrag
 4. Fil/dokument Karlstad kommun
 5. Fil/dokument Karriärmöjligheter för barnskötare
 6. Fil/dokument Karriärvägar inom förskolan
 7. Fil/dokument Karta, kommunal räddningstjänst
 8. Fil/dokument KARTA – en modell för kvalitetsutveckling i förskolan
 9. Fil/dokument Kartläggningar unga och kvinnors hälsa
 10. Fil/dokument Kartläggning av socialtjänstens insatser
 11. Fil/dokument Kemikalietillsyn
 12. Fil/dokument KKiK 2021
 13. Fil/dokument KKiK resultat 2020 och 2019
 14. Fil/dokument Klagomålshantering
 15. Fil/dokument KLASSA, informationsklassning
 16. Fil/dokument Klimat
 17. Fil/dokument Klimatanpassning
 18. Fil/dokument Klimatrisker
 19. Fil/dokument Klimatsmart upphandling
 20. Fil/dokument Kliniska prövningar
 21. Fil/dokument Kollektivtrafik
 22. Fil/dokument Kollektivtrafik, persontransporter
 23. Fil/dokument Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
 24. Fil/dokument Kollektivtrafik och järnväg, SKR:s ställningstagande
 25. Fil/dokument Koll och uppföljning
 26. Fil/dokument Kommentar till löneavtalet
 27. Fil/dokument Kommunala företag
 28. Fil/dokument Kommunala företag (bolag)
 29. Fil/dokument Kommunala och regionala näringslivsåtgärder
 30. Fil/dokument Kommunala partnerskap
 31. Fil/dokument Kommunala resursskolor
 32. Fil/dokument Kommunala valprocesser
 33. Fil/dokument Kommunal befattningskod
 34. Fil/dokument Kommunal mark, markanvisningar
 35. Fil/dokument Kommunalrätt
 36. Fil/dokument Kommunal självstyrelse, konventionen
 37. Fil/dokument Kommunalt partistöd
 38. Fil/dokument Kommunalt självstyre, så styrs kommunen och regionen
 39. Fil/dokument Kommun-Bas
 40. Fil/dokument Kommunens ansvar
 41. Fil/dokument Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
 42. Fil/dokument Kommunens rätt att ta ut avgifter via taxa
 43. Fil/dokument Kommuner, lista
 44. Fil/dokument Kommunernas köp av verksamhet
 45. Fil/dokument Kommunernas åtaganden
 46. Fil/dokument Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete
 47. Fil/dokument Kommuner och regioner
 48. Fil/dokument Kommuner som har utmaningsrätt
 49. Fil/dokument Kommuner som samverkar inom tillsyn
 50. Fil/dokument Kommungruppsindelning
 51. Fil/dokument Kommunicera jämställdhet
 52. Fil/dokument Kommunkoder
 53. Fil/dokument Kommunkompassen, utvärderingsverktyg
 54. Fil/dokument Kommun- och regionförbund, Europa
 55. Fil/dokument Kommunspecifika rapporter
 56. Fil/dokument Kommunutredningen
 57. Fil/dokument Kompetenscenter välfärdsteknik
 58. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 59. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 60. Fil/dokument Kompetensförsörjning, strategier
 61. Fil/dokument Kompetensförsörjning och branschsamverkan
 62. Fil/dokument Kompetenslyft, äldreomsorgen
 63. Fil/dokument Kompetens- och omställningsavtal
 64. Fil/dokument Kompetensutveckling
 65. Fil/dokument Kompetensutveckling
 66. Fil/dokument Koncernledning
 67. Fil/dokument Konkurrensneutralitet
 68. Fil/dokument Kontakt
 69. Fil/dokument Kontakt, upphandlingsfrågor
 70. Fil/dokument Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik
 71. Fil/dokument Kontakta SKR
 72. Fil/dokument Kontakta Vården i siffror
 73. Fil/dokument Kontakt i länen
 74. Fil/dokument Kontaktpersoner, respektive län
 75. Fil/dokument Kontaktpersoner, samverkansregler
 76. Fil/dokument Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan
 77. Fil/dokument Kontaktpersoner utökad uppföljning specialiserad vård
 78. Fil/dokument Kontaktuppgifter
 79. Fil/dokument Kontaktuppgifter, läkemedelsfrågor
 80. Fil/dokument Kontaktuppgifter, projekt medborgardialog
 81. Fil/dokument Kontaktuppgifter, utomlänsremisser
 82. Fil/dokument Kontaktuppgifter för hälsoundersökningar placerade barn
 83. Fil/dokument Kontaktuppgifter missbruks- och beroendevård
 84. Fil/dokument Kontaktuppgifter press
 85. Fil/dokument Koordineringsinsatser
 86. Fil/dokument Kopiering, avtal
 87. Fil/dokument Kopiering av noter och sångtexter
 88. Fil/dokument Kostnader, digitalisering socialtjänsten
 89. Fil/dokument Kostnader, läkemedel
 90. Fil/dokument Kostnad per patient, KPP
 91. Fil/dokument KPI
 92. Fil/dokument KPP Databas
 93. Fil/dokument KPP Psykiatri
 94. Fil/dokument KPP Somatik
 95. Fil/dokument Kraftsamling psykisk hälsa
 96. Fil/dokument Kraftsamlingsverkstad
 97. Fil/dokument Kramfors
 98. Fil/dokument Kravsorteraren
 99. Fil/dokument Krisberedskap
 100. Fil/dokument Krisberedskap, kommuner
 101. Fil/dokument Krisberedskap, regioner
 102. Fil/dokument Krisledningsnämnden
 103. Fil/dokument Krislägesavtal
 104. Fil/dokument Krislägesavtalet
 105. Fil/dokument Kritik på teknik
 106. Fil/dokument Kränkande särbehandling
 107. Fil/dokument Kränkande särbehandling
 108. Fil/dokument Kränkningar i vården
 109. Fil/dokument Krönikor, arkiverade
 110. Fil/dokument Kultur och fritid
 111. Fil/dokument Kultur och fritid
 112. Fil/dokument Kultur- och fritidsverksamhet
 113. Fil/dokument Kultur- och musikskolor
 114. Fil/dokument Kultursamverkansmodellen
 115. Fil/dokument Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden
 116. Fil/dokument Kundgrupper
 117. Fil/dokument Kungliga biblioteket, nationellt forum
 118. Fil/dokument Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan
 119. Fil/dokument Kvalitetspris, Sveriges KvalitetsKommun
 120. Fil/dokument Kvalitetsrapportering
 121. Fil/dokument Kvalitetsregister, nationella
 122. Fil/dokument Kvinnofrid
 123. Fil/dokument Kvinnofridsarbete, omfattning och regelverk
 124. Fil/dokument Kvinnofridsnätverket
 125. Fil/dokument Kvinnofridssatsning 2021-2023
 126. Fil/dokument Kvinnor som toppolitiker
 127. Fil/dokument Könsskillnader i skolresultat
 128. Fil/dokument Könsuppdelad statistik
 129. Fil/dokument Köp av verksamhet

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset