Publicerad 18 mars 2021

Råd och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser

Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande eller förbud kan överklagas till förvaltningsrätten. Även de fall där Arbetsmiljöverket har beslutat att ansöka om att ett vite ska dömas ut behandlas i förvaltningsrätten.

SKR:s arbetsrättsjurister åtar sig som huvudregel inte uppdrag som ombud i dessa processer – men vi erbjuder råd och stöd.

I mer omfattande rådgivningsärenden som innebär exempelvis genomgång av handlingar och rättsutredningar ingår en timmes rådgivning i medlemsavgiften, men därutöver debiteras särskilt för juristernas arbete. Kostnaden är för närvarande 2 200 kronor per timme, exklusive moms.

Kontakt

Har ni frågor om arbetsrättsliga ärenden eller arbetsmiljöärenden i domstol är ni välkomna att kontakta SKR:s arbetsrättsjurister.

Telefon
08-452 70 00

E-post
info@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef