Näringsliv, arbete, digitalisering

SKR stödjer kommuner att utveckla arbetsmarknadsinsatser, inte minst för unga och nyanlända. Vi jobbar brett med näringslivsfrågor – ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd.Det behövs smarta digitala tjänster som gör det lätt att ta del av offentlig information, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en utbyggnad av villan. SKR driver på i det arbetet.

Innehåll

 • Arbetsmarknad, vuxenutbildning

  Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar dock ett stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

 • Digitalisering

  SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

 • Forskning och innovation

  SKR arbetar för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas och regionernas verksamheter.

 • Näringsliv, företagsklimat

  Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.