Publicerad 12 mars 2021

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning har ingått som en del i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Bedömningsstöd

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser. Mellan 2017-2018 testades och utvärderades en pilotversion av bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Under 2019 och 2020 har en vidareutvecklad version av bedömningsstödet utvärderats i pilotverksamhet och förberedelse för fortsatt implementering och förvaltning har skett

I fyra regioner har 23 vårdcentraler testat en vidareutvecklat version av bedömningsstödet och utvärderat hur införande och användningen av bedömningsstödet ser ut hos de vårdcentraler som deltar.

Bedömningsstödet har utvärderats i primärvården och visat sig bidra med ett samlat kunskapsunderlag. Utvärderingen visar bl a att användarna ser att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering har kunnat prioriterats, samordnats och kvalitetssäkrats. Man vittnar även om att bedömningsstödet har bidragit till en ökad effektivitet och högre kvalitet i sjukskrivningsarbetet, vilket kan bidra till kortare sjukskrivningar och snabbare återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Ambitionen är att under 2021/2022 verka för att kunna erbjuda bedömningsstödet så att flera regioner kan välja att ansluta sig till tjänsten.

Klassificering och koder

Socialstyrelsen har också i samarbete med SKR genomfört förstudie, bland annat om förutsättningarna för att Socialstyrelsen övertar förvaltningen av de råd och åtgärder som presenteras i SRS bedömningsstöd. Socialstyrelsen ska även utreda om förteckningen med åtgärder kan integreras i myndighetens klassifikationer eller kodverk.

Socialstyrelsens klassificering och koder

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset