Publicerad 17 mars 2021

Regional kultur

Det är viktigt att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i landet man bor. Regionerna gör stora satsningar för att bidra till ett rikt kulturliv i hela landet.

Det är viktigt att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i landet man bor. Regionerna gör stora satsningar för att bidra till ett rikt kulturliv i hela landet.

Regionerna är ansvariga för strategiska utvecklingsfrågor och de är huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner. De är även parter i kultursamverkansmodellen och fördelar statliga medel i linje med de regionala kulturplanerna. De är också drivande när det gäller att betrakta kultur som en utvecklingsfaktor i det regionala tillväxtarbetet.

Nätverk

SKR driver ett nätverk för regionala kulturchefer som ses fyra gånger per år. Det är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och en möjlighet att stärka professionella nätverk. Det är också en möjlighet för SKR att erbjuda möten mellan medlemmar och andra viktiga aktörer.

Kulturfrågor behandlas även återkommande på SKR:s nätverk Regional kontakt som samlar direktörer eller chefer med ansvar för regional utveckling.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR