Integration, social omsorg

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att ge barn och vuxna som flyr till Sverige ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration. SKR arbetar för att höja kvaliteten på stöd och omsorg till utsatta grupper, bland annat genom att stärka socialtjänsten och underlätta samverkan med olika utförare och andra intressenter.

Innehåll

  • Asyl- och flyktingmottagande, integration

    SKR ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor som rör mottagande, etablering och integration.

  • Ekonomiskt bistånd, försörjning

    SKR ger råd och stöd till kommuner i olika frågor som berör ekonomiskt bistånd.

  • Social omsorg

    SKR arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.