Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • De flesta kvinnorna nöjda med förlossningsvården

    52 000 gravida och nyblivna mammor har delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är nöjda med vården och bemötandet.
    Nyhet Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa
  • Oförändrad prognos för vaccination mot covid-19

    Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna och barn som rekommenderas vaccination, även fortsättningsvis ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021. Nyhet Hälsa och sjukvård Corona, covid-19

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR