Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Stark ekonomi ger utrymme för långsiktiga investeringar

  Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner och regioner. Det behövs för att ge möjlighet till investeringar i arbete, digitalisering och klimat. Nyhet Ekonomi Budget och planering
 • Nej till nationellt meriteringssystem för lärare

  Förslaget till professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer går för långt på det arbetsgivarpolitiska området och lämnar många frågor obesvarade. Det skriver SKR i ett yttrande. Förskola, Grundskola, Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

 • Arbeta rättighetsbaserat – SKR bjuder in till utbildning...

  Kommuner och regioner är viktiga aktörer på många rättighetsområden. Genom att på ett systematiskt sätt omsätta principerna om deltagande och involvering, jämlikhet och icke-diskriminering s... Blogg Demokrati Mänskliga rättigheter
 • Stark ekonomi och brist på arbetskraft

  Ekonomin i Sverige är stark och trycket på kommuner och regioner är relativt lågt. Bakom hörnet väntar dock utmaningar, som kräver stora gemensamma satsningar av hela den offentliga sektor, ... Blogg Ekonomi

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR