Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • De ökade testbehoven kräver tydlig nationell strategi

    Förra veckan genomförde regionerna över en halv miljon PCR-tester, de har aldrig testat så mycket förut. Men behoven ökar snabbare än kapaciteten och nu behövs en tydlig nationell strategi. Blogg Hälsa och sjukvård Corona, covid-19
  • Staffan Isling

    Riv statliga hinder för en ännu bättre välfärd

    I åratal har lagstiftning, regelverk och statlig administration byggts på och bidragit till krångel och onödiga bromsklossar. Det finns en rad hinder som staten kan riva de kommande åren för... Krönika

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR