Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Viktiga besked för att bemöta hot och våld i välfärden

  I dag presenterade regeringen en åtgärdsplan för att hantera hot och våld mot välfärdens medarbetare utifrån den hemställan SKR skickade till regeringen före jul. Nyhet Social omsorg Barn och unga, Socialrätt
 • Förändrade patientavgifter 2023

  Sveriges regioner har fastställt 2023 års patientavgifter och nivåer för högkostnadsskydd. Nyhet Hälsa och sjukvård Patientsäkerhet, Primärvård

SKR i debatten

 • Verklig förändring kräver lokal förankring

  Regeringens ambitioner under ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring. Debatt Internationellt
 • Niopunktsprogram stärker det lokala jämställdhetsarbetet

  Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens komptensutmaning. Men 2023 är kvinnor fortfarande mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. I välfärdssektorn,... Blogg Arbetsgivarfrågor Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR