Konflikten i hälso- och sjukvården

Vårdförbundet varslar om strejk mot sju av landets största sjukhus. Samtalen med Vårdförbundet leder inte framåt. SKR och Sobona begär nu att medlare kallas in för att få stopp på konflikten. 70 000 anställda i kommuner och regioner omfattas av Vårdförbundets stridsåtgärder.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering