Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Gemensamma insatser mot livmoderhalscancer

  SKR rekommenderar alla regioner att delta i projekt mot livmoderhalscancer med samtidig vaccination och screening mot humant papillomvirus (HPV). Nyhet Hälsa och sjukvård
 • Otydlig ansvarsfördelning hämmar utveckling i regionerna

  Den otydliga ansvarsfördelningen som råder mellan länsstyrelserna och regionerna hämmar utvecklingskraften i länen. Det gäller särskilt landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad. Nyhet Samhällsplanering Regional utveckling

SKR i debatten

 • Den beslutade statsbudgeten ger relativt liten påverkan

  Onsdagens beslutade ramar för statsbudgeten nästa år ser ut att få relativt små konsekvenser för kommuner och regioner. Främst skulle sektorn beröras av ett antal budgetposter, som riksdagen... Blogg Ekonomi Budget och planering
 • Vården flyttar hem

  Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för allt större patientgrupper. Ett stort skifte i vården som kan underlätta vardagen för många patienter. Blogg Hälsa och sjukvård E-hälsa, Nära vård

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR