Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Utred den regionala utvecklingspolitiken

  SKR delar många delar av den beskrivning som Riksrevisionen presenterar i sin granskning av den regionala utvecklingspolitiken och de förslag som lämnas. Nyhet Regional utveckling
 • Bra med ett nationellt register för HVB-hem

  SKR välkomnar förslaget om att kommunerna kan få tillgång till ett nationellt register som kan införas för HVB-hem, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Nyhet Social omsorg Barn och unga

SKR i debatten

 • Så minskar vi väntetiderna i vården

  För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling. Blogg Hälsa och sjukvård Personal- och kompetensförsörjning
 • Skolan efter valet

  Det är nu drygt en vecka sedan Sverige gick till val och i skrivande stund pågår regeringsförhandlingar. Även om vi ännu inte vet hur skolpolitiken kommer att formas, vet vi att kommuner och... Blogg Skola

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR