Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Fler kvinnor i välfärden blir chefer

  Fler kvinnor blir chefer, antalet medarbetare per chef varierar med uppdraget och andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat. Det visar SKR:s rapport Chefer i välfärden. Nyhet Arbetsgivarfrågor Personal- och kompetensförsörjning
 • Kompetensbristen största hindret för allmänt fritidshem

  Tanken bakom att fler barn ska få tillgång till fritidshem är bra. Men för att bygga ut fritids måste fler åtgärder till för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen. Nyhet Skola Förskola, Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

 • Ekonomirapport, elprisstöd och ett svar från civilminist...

  Det är fortsatt turbulent och det fortsätter att komma många frågor om hur ekonomin på olika sätt påverkar kommuner och regioner. Nästa vecka presenterar vi årets andra Ekonomirapport där vi... Blogg Ekonomi Budget och planering
 • Möt kompetensutmaningen med friskfaktorer

  Ökad arbetsbelastning, framför allt för den behöriga personalen och risk för fler misstag, missförstånd och konflikter. Detta var de vanligaste svaren när vi nyligen frågade en grupp arbetsm... Blogg Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö, Jämställdhet

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR