Tillit bygger en

välfärd att lita på

Statlig detaljreglering av välfärden innebär ökad administration och tar tid från att leverera välfärd. Med en mer tillitsfull styrning kan kommuner och regioner fokusera på välfärdens kärnuppgifter. På så sätt blir det mer tid till elever, brukare och patienter.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering