Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Kompetensutmaningar för räddningstjänst i beredskap

  SKR och Sobona inleder förhandlingar om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap med Kommunal, Vision och BRF. Nuvarande avtal är uppsagt och löper ut den 30 april 2022. Nyhet Avtalsrörelse, Personal- och kompetensförsörjning
 • Bra med översyn av regler om eget boende

  En utredare ska se över hur lagen om eget boende ska kunna avvecklas. För att få långsiktigt positiva effekter behöver utredningen ha ett brett perspektiv. Nyhet Integration

SKR i debatten

 • Personalläget i många delar av välfärden svårare än någo...

  Kraftigt ökad smittspridning och frånvaro för sjukdom eller karantän gör att personalförsörjningen i stora delar av välfärden nu är under stark press. I många verksamheter har det inte varit... Blogg Arbetsgivarfrågor Personal- och kompetensförsörjning
 • Välkomna besked i ett pressat läge

  Smittspridningen och personalfrånvaron under vårterminens första veckor har eskalerat till nivåer som få kunde ana. Läget i landets förskolor, skolor och vuxenutbildning är mer ansträngd än ... Blogg Skola Corona, covid-19, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR