Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • Viktigt steg mot statligt ansvar för personlig assistans

    SKR välkomnar att regeringen tillsatt en utredning som ska se över huvudmannaskapet för personlig assistans. Inom en överskådlig tid bör staten ta över det fulla ansvaret. Nyhet Social omsorg Funktionshinder
  • Bra med statlig garanti för sektorns skatteunderlag

    Idag presenterades betänkandet om en god kommunal hushållning. SKR är positiv till flera av utredningens förslag, men kritisk till bland annat en statlig myndighet för vägledning och stöd. Nyhet Ekonomi Budget och planering

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR