Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Färre skador inom psykiatrisk vård

  Andelen skador inom allmänpsykiatrisk vård minskade med drygt sex procentenheter mellan 2017 och 2020. Det visar en rapport från SKR som omfattar närmare 4000 journaler. Nyhet Hälsa och sjukvård Patientsäkerhet
 • Krislägesavtalet: Avgörande för pandemivården

  Avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö. Det visar en partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet. Nyhet Kollektivavtal, Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

 • Kommunernas kostnader för klimatförändringar är stora

  Den 13 november avslutades klimatmötet i Glasgow, men det ser inte ut att ha landat i tillräckliga åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och oavsett hur utsläppsminskninga... Blogg Ekonomi Budget och planering
 • Skolan är ingen isolerad ö

  Skolan brottas, liksom samhället i övrigt, med stora utmaningar. Men att flytta besluten längre från elever, vårdnadshavare och skolpersonal är inte lösningen. Debatt Demokrati, Skola

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR