Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • Kompetensbristen största hindret för allmänt fritidshem

    Tanken bakom att fler barn ska få tillgång till fritidshem är bra. Men för att bygga ut fritids måste fler åtgärder till för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen. Nyhet Skola Förskola, Personal- och kompetensförsörjning
  • Kapacitetsökning krävs för att minska vårdköerna

    Fler patienter får vänta länge på vård. Vårdköerna fortsätter växa, men en förhållandevis liten kapacitetsökning skulle räcka för att börja vända utvecklingen, visar en ny rapport från SKR. Nyhet Hälsa och sjukvård

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR