Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Efter pandemi kommer reformer

    Det är mycket på gång och det händer fort. Jag tänker såklart på de olika reformer och satsningar som på olika sätt kommer påverka skolans styrning och ledning framöver. Blogg Skola
  • Staffan Isling

    Rätt kompetens hårdvaluta på tuff arbetsmarknad

    Konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens är den största utmaningen för välfärdens verksamheter det kommande decenniet. SKR:s ekonomirapport visar tydligt att kommuner och regioner behöve... Krönika

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR