Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • Förtydliga ansvaret för förtroendevaldas utsatthet

    Ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet behöver ses över. SKR föreslår i en skrivelse till civilministern att regeringen förtydligar ansvaret i kommunallagen. Nyhet Demokrati Politisk styrning
  • Staten kartlägger samverkan med regioner och kommuner

    Regeringen uppdrar till en utredning att kartlägga statens samverkan med kommuner och regioner och se över reglerna för digitala politiska möten. SKR vill se förbättringar på båda områdena. Nyhet Politisk styrning

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR