Vi står på
Ukrainas sida

Den 24 februari har två år gått sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. SKR står bakom Ukrainas kamp för frihet och demokrati och har ett aktivt engagemang för Ukrainas demokratisering och decentralisering.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering