Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Fortsatt oförändrad prognos för vaccination mot covid-19

  Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos som kommer var fjortonde dag är bedömningen fortsatt att alla vuxna har erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september 2021. Nyhet Corona, covid-19
 • Kommundelegation med nya kriterier

  Regeringen har nu beslutat om Kommundelegationen, som syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Men det är inte helt tydligt vilka åtgärder som stödet täcker. Nyhet Ekonomi Budget och planering

SKR i debatten

 • Fortsatt hög efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade

  Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommand... Blogg Arbetsgivarfrågor Personal- och kompetensförsörjning
 • Behov av reformer och åtgärder för de långtidsarbetslösa

  Långtidsarbetslösheten ligger på rekordnivåer och förväntas stiga ytterligare. Det saknas idag reformer för att fler individer ska få stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Debatt Arbetsmarknad

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR