Publicerad 10 november 2022

Rakel

Rakel är det nationella radiokommunikationssystemet för aktörer inom krisberedskap och blåljus. SKR bevakar medlemmarnas intressen inom verksamheterna kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och krisberedskap i kommuner och regioner.

Kommunikationssystemet Rakel används bland annat av kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och kommuners och regioners krisledningsorganisationer. Dessutom finns användare inom till exempel teknisk förvaltning, hemtjänst och kollektivtrafik.

SKR bevakar medlemmarnas intressen avseende:

  • avgifter
  • kvalitet
  • hur Rakelsystemet kan stödja effektiv samverkan
  • Rakelsystemets framtida utveckling

Priset på Rakelabonnemang för kommuner under perioden 2019-2022 regleras i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, som tecknats mellan SKR och MSB.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

SKR ingår i rådet för samhällsviktiga kommunikationstjänster, som är MSB:s strategiska råd för bland annat Rakelfrågor. Rådet ska bidra till en långsiktig och strategisk utveckling av framtida kommunikationstjänster som stämmer överens med användarnas behov. SKR har också representanter i Rakel användarforum och Förvaltningsgrupp nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

Informationsansvarig

  • Max Ekberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR