SKR:s webbhandbok

Om webbhandboken

Webbhandboken samlar alla riktlinjer som berör SKR:s arbete med webbkommunikation. Den innehåller också praktiska tips och lathundar för de mer SKR-specifika funktioner som finns på våra webbplatser.

Webbhandboken riktar sig primärt till SKR:s egna medarbetare och används som stöd för att höja kvaliteten på det innehåll som publiceras på våra webbplatser. Vissa delar av webbhandboken fungerar som ett uppslagsverk, andra delar innehåller konkreta lathundar för vissa moment i webbpubliceringen.

Kommuner och regioner kan återanvända innehållet i webbhandboken

Merparten av webbhandboken är åtkomlig även för läsare utanför SKR:s organisation. Vi uppmuntrar kommuner och regioner att återanvända hela eller delar av webbhandboken och dess innehåll. SKR ska då anges som källa. Det är inte tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.

Villkor för användning

Senast uppdaterade riktlinjer

  • Egenskattning

    Riktlinjer och lathund för funktionen Egenskattning.
  • Startsida skr.se

    Lathund för hur du gör ändringar på startsidan på skr.se. Startsidan hanteras i första hand av presstjänsten.Kräver minst behörighet Webbredaktör.
  • Presentera webbtjänster

    Riktlinjer för hur vi presenterar webbtjänster på våra webbplatser.