Publicerad 22 mars 2021

Redovisa HME i Kolada

HME-modellens koncept vilar på tanken att jämförelser är bra och utvecklande. Alla kommuner och regioner som använder sig av HME-enkäten förväntas därför bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag. Det görs genom att redovisa resultaten i Kolada.

Beräkning och redovisning av HME-index görs genom beräkningsmallar. Mata in värdena för er kommun eller er region i aktuell mall (excel-fil) enligt instruktion så transponeras värdena till HME-index.

Beräkningsmall HME för kommuner (Excel) Excel, 140 kB.

Beräkningsmall HME för regioner (Excel) Excel, 122 kB.

Ifylld mall skickas till inmatning@kolada.se

Ett av flera sätt att hitta och jämföra HME-resultat i Kolada är att använda Jämföraren.

Jämföraren, Kolada

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset