Publicerad 22 mars 2021

Redovisa HME i Kolada

HME-modellens koncept vilar på tanken att jämförelser är bra och utvecklande. Alla kommuner och regioner som använder sig av HME-enkäten förväntas därför bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag. Det görs genom att redovisa resultaten i Kolada.

Beräkning och redovisning av HME-index görs genom beräkningsmallar. Mata in värdena för er kommun eller er region i aktuell mall (excel-fil) enligt instruktion så transponeras värdena till HME-index.

Beräkningsmall HME för kommuner (Excel) Excel, 140 kB.

Beräkningsmall HME för regioner (Excel) Excel, 122 kB.

Ifylld mall skickas till inmatning@kolada.se

Ett av flera sätt att hitta och jämföra HME-resultat i Kolada är att använda Jämföraren.

Jämföraren, Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset