Publicerad 26 september 2023

Revisorer

Stadgarna anger att valkongressen ska utse minst tre revisorer och tre ersättare. Mandatperioden för revisorerna ska vara densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2023 till valkongressen 2027.

Ordinarie revisorer

  • Leif Sandberg (M)
  • Kenneth Strömberg (S)
  • Anders Ivarsson (KD)

Ersättare

  • Krister Stensson (M)
  • Linda Fleetwood (V)
  • Hans-Inge Smetana (KD)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.