Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Kompetensinventering gav bra start på RSS Västerbottens jämställdhetsarbete

  En jämställd socialtjänst behöver stöd från de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). En detaljerad kompetensinventering med individuella intervjuer gav RSS Västerbotten en bra start på sitt jämställdhetsarbete.

  Ämne:Jämställdhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021–2023

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Hemsjukhuset i Borgholm – en integrerad primärvård

  I Borgholm på Öland kan människor få merparten av sin vård i sina hem istället för att behöva uppsöka vårdmottagningar och sjukhus. För patienterna innebär det bland annat en hög tillgänglighet och kontinuitet i deras vård. Arbetssättet är utvecklat...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2016-2021

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Barnkonventionen i familjerätts- och barnavårdsutredningar i Helsingborgs stad

  Socialförvaltningen i Helsingborgs stad stärker barnrättsperspektivet i barnavårds- och familjerättsutredningar genom att ge handläggarna kunskap och stöd i arbetet. Syftet är att stärka barnets delaktighet och bedömningen av barnets bästa.

  Ämne:Barn och unga, Barnets rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Hösten 2022 till våren 2024 med implementering och uppföljning under 2024.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Hållbar integrering av våldsförebyggande arbete i skolan

  Stockholm stad har tagit fram en visuell spelplan för hur det våldsförebyggande arbetet ska integreras i stadens skolor. Stegen i planen skapar tydlighet vad som krävs och har gjort det våldspreventiva arbetet mer hållbar på sikt.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017– pågår

  Verksamhetsområde:Skola

 • Jämställdhetsintegrerad RSS för jämställd socialtjänst

  För att kunna stötta kommunerna i omställningen mot en jämställd socialtjänst behöver landets regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) stärka jämställdhetsperspektivet i sina egna verksamheter. Så här gick det till när RSS Dalarna jämställdhet...

  Ämne:Jämställdhet

  Tidsperiod:2023–

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Jämställdhet i nytt styr- och ledningssystem

  När individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun utvecklade ett nytt styr- och ledningssystem passade de på att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Modellen kallas för Huset, ett namn som står för stabilitet och hållbarhet.

  Ämne:Jämställdhet, Social hållbarhet, Verksamhetsstyrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Jämställd socialtjänst med modell för hållbara förbättringar

  Hur ser man till att jämställdhet blir en integrerad del av socialtjänstens arbete? Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå tog hjälp av en forskningsbaserad modell för hållbara förbättringar som FoU Socialtjänst i Västerbotten utvecklat.

  Ämne:Jämställdhet, Verksamhetsstyrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021-2023

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Jönköpings kontaktcenter ger medborgarservice där medborgarna finns

  I Jönköping kan kommuninvånarna få hjälp av kontaktcenter när de till exempel besöker biblioteket, öppna förskolan eller går på språkcafé. Med hjälp av uppsökande verksamhet har kontaktcenter lyckats nå grupper som i vanliga fall inte hör av sig med...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:September 2023-december 2024 med planerad fortsättning permanent

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Integration

 • Sjukstugan i Storuman - ett vårdnav anpassat för glesbygden

  Sjukstugan är en vårdmodell anpassad för människor i glesbygden. Den skapar goda förutsättningar för en personcentrerad vård och samverkan mellan kommunens och regionens hälso- och sjukvård. Med vårdplatser och digitala länkar till specialister får ...

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Oktober 2021 - juni 2022

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Samverkan mellan politik och säkerhetsenhet motverkar hot och hat i Ängelholm

  Etiska riktlinjer och säkerhetsansvarig i alla partier är några sätt att öka förtroendevaldas trygghet i Ängelholms kommun. För att bedöma risken för hot och hat använder kommunen den digitala Riskguiden samt kommunens informationssystem för arbetsm...

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Samverkan har införts succesivt sedan 2014 och utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

  Verksamhetsområde:Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.