Publicerad 23 februari 2024

Bokföring och redovisning

Information om finansiell redovisning samt Bokslutsdagarna. Här finns kontoplanerna Kommun-Bas och Region-Bas, samt information om lagstiftning och normering för bokföring och redovisning.

SKR erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och regioner styrs av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning.

I cirkulär informerar SKR om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet. Se nyheter under Aktuellt nedan.

Kontoplaner för kommuner och regioner

Kommun-Bas och Region-Bas (tidigare L-Bas) är de baskontoplaner som de flesta kommuner och regioner använder idag. De utgår båda från BAS standardkontoplaner för företag och har sedan anpassats efter den kommunala redovisningslagen och de uppgifter som SCB efterfrågar.

På kontoplanernas sidor finns aktuella kontoplaner tillgängliga:

Kommun-Bas

Region-Bas

Lag om kommunal bokföring och redovisning

Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring och redovisning, som gäller från räkenskapsåret 2019.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att normera, främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. SKR ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Robert Heed och Hans Stark, samt genom Fredrik Holst som vice ordförande i rådets styrelse.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Evenemang

  • Kommek 2024

    Demokrati, Ekonomi Bokföring och redovisning, Finansfrågor, Politisk styrning, Revision, Verksamhetsstyrning, Välfärdsbrottslighet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.