Publicerad 12 mars 2021

A-Ö

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument SALAR Support
 2. Fil/dokument Samarbete, arbetsfördelning mellan politiker och chefer
 3. Fil/dokument Samarbete SKR, Inera, Adda
 4. Fil/dokument Samarbetsrum
 5. Fil/dokument Samhällsbyggnad
 6. Fil/dokument Samhällsbyggnad och infrastruktur
 7. Fil/dokument Samling för social hållbarhet
 8. Fil/dokument Sammanhållen digital service
 9. Fil/dokument Sammanhållen planering på 1177
 10. Fil/dokument Sammanhållen vård omsorg, äldre
 11. Fil/dokument Sammanhållningspolitik, EU
 12. Fil/dokument Sammanställning, stöd och behandlingsprogram
 13. Fil/dokument Sammanträden, datum
 14. Fil/dokument Samordnad individuell plan, SIP
 15. Fil/dokument Samordning, samlokalisering
 16. Fil/dokument Samrådsgruppen
 17. Fil/dokument Samskapande i praktiken
 18. Fil/dokument Samskapa och involvera
 19. Fil/dokument Samtal med barn
 20. Fil/dokument Samtycke för att behandla personuppgifter
 21. Fil/dokument Samtycke och modellavtal
 22. Fil/dokument Samtyckesblanketter, HPV
 23. Fil/dokument Samverkan
 24. Fil/dokument Samverkan
 25. Fil/dokument Samverkan
 26. Fil/dokument Samverkan
 27. Fil/dokument Samverkan, civilsamhället
 28. Fil/dokument Samverkan, erfarenhetsutbyte
 29. Fil/dokument Samverkan för digitalisering
 30. Fil/dokument Samverkan för uthållig demokrati
 31. Fil/dokument Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam
 32. Fil/dokument Samverkan med Socialstyrelsen
 33. Fil/dokument Samverkan mellan skola och kulturskola
 34. Fil/dokument Samverkansavtal
 35. Fil/dokument Samverkansformer för kommuner och regioner
 36. Fil/dokument Samverkansgrupp
 37. Fil/dokument Samverkanskultur
 38. Fil/dokument Samverkansmodell läkemedel
 39. Fil/dokument Samverkansregler, vård och industri
 40. Fil/dokument Samverkan vid utskrivning från sjukhus
 41. Fil/dokument Satsning jämställdhet och kvinnofrid 2021-2023
 42. Fil/dokument SBAR - strukturerad kommunikation
 43. Fil/dokument School to Work
 44. Fil/dokument Search partners for projects
 45. Fil/dokument Sekretess och GDPR
 46. Fil/dokument Sektorn i siffror
 47. Fil/dokument Sektorsprogram
 48. Fil/dokument Semester
 49. Fil/dokument Senast publicerade sidor på webbplatsen
 50. Fil/dokument Servicelöfte
 51. Fil/dokument Sex och samlevnad
 52. Fil/dokument Sexuella trakasserier
 53. Fil/dokument Sexuella trakasserier
 54. Fil/dokument SGI Europe – Sweden
 55. Fil/dokument SIP (Samordnad individuell plan) för barn och unga
 56. Fil/dokument SIP för äldre
 57. Fil/dokument SIP – samordnad individuell plan
 58. Fil/dokument SIP-samordnare utbildning
 59. Fil/dokument Sjukfrånvaro, läkarintyg
 60. Fil/dokument Sjukfrånvaroredovisningen
 61. Fil/dokument Sjukresor
 62. Fil/dokument Sjukskrivningskollen 6.0
 63. Fil/dokument Sjukvårdsdelegationen
 64. Fil/dokument Skapa engagemang
 65. Fil/dokument Skapa engagemang
 66. Fil/dokument Skattefinansierad tillsyn
 67. Fil/dokument Skatter och bidrag, kommuner
 68. Fil/dokument Skatter och bidrag, regioner
 69. Fil/dokument Skatterätt
 70. Fil/dokument Skatteunderlagsprognos
 71. Fil/dokument Skattningsverktygen LIKA
 72. Fil/dokument Skellefteå
 73. Fil/dokument SKL International
 74. Fil/dokument Skola
 75. Fil/dokument Skola
 76. Fil/dokument Skola och förskola
 77. Fil/dokument Skola och förskola
 78. Fil/dokument Skolbloggen
 79. Fil/dokument Skoldigiguide
 80. Fil/dokument Skoldigistöd
 81. Fil/dokument Skolhandlingar
 82. Fil/dokument Skoljuridik
 83. Fil/dokument Skolmat
 84. Fil/dokument SkolmatSverige
 85. Fil/dokument Skolskjuts
 86. Fil/dokument SKR
 87. Fil/dokument SKR, Bryssel
 88. Fil/dokument SKR:s Analysgrupp
 89. Fil/dokument SKR:s arbete kring arbetsmarknadpolitikens omläggning
 90. Fil/dokument SKR:s arbete som bidrar till de 17 globala målen
 91. Fil/dokument SKR:s framtida lokalbehov
 92. Fil/dokument SKR:s handlingsplan barn och unga
 93. Fil/dokument SKR:s jurister ger rådgivning och stöd
 94. Fil/dokument SKR:s kapitalförvaltning
 95. Fil/dokument SKR:s satsningar, utveckla skolan
 96. Fil/dokument SKR:s satsning Skolanalys
 97. Fil/dokument SKR:s taxeunderlag
 98. Fil/dokument SKR:s veckobrev
 99. Fil/dokument SKR:s verktyg för att publicera öppna data
 100. Fil/dokument SKR:s verktyg för självvärdering
 101. Fil/dokument SKR:s öppna data
 102. Fil/dokument SKR Företag AB
 103. Fil/dokument SKR i debatten
 104. Fil/dokument Skriva sig till lärande
 105. Fil/dokument Skrivelser från SKR
 106. Fil/dokument SKR klimatberedning 2017
 107. Fil/dokument SKR Pensionsstiftelse
 108. Fil/dokument SKR-seminarier under digitala Almedalsveckan 2021
 109. Fil/dokument SKR tycker: Gör om systemet med gode män och överförmyndare
 110. Fil/dokument SKR vill ha färre riktade statsbidrag
 111. Fil/dokument Skyddat boende
 112. Fil/dokument Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö
 113. Fil/dokument Skydd mot olyckor, räddningstjänst
 114. Fil/dokument Skyddsstopp och 6.6a framställan
 115. Fil/dokument Skyddsutrustning
 116. Fil/dokument Skyddsutrustning till privata utförare
 117. Fil/dokument Slutsatser från satsningen
 118. Fil/dokument SMS och e-post
 119. Fil/dokument Snabbspår, nyanlända
 120. Fil/dokument Sociala dialogen
 121. Fil/dokument Sociala företag
 122. Fil/dokument Sociala insatsgrupper
 123. Fil/dokument Socialchefsnätverket
 124. Fil/dokument Social fobi 2.0
 125. Fil/dokument Social fobi och behandling 1.0
 126. Fil/dokument Social hållbarhet, mötesplats
 127. Fil/dokument Social omsorg
 128. Fil/dokument Socialpolitik och individomsorg
 129. Fil/dokument Socialrätt, LSS och assistansersättning
 130. Fil/dokument Socialtjänst
 131. Fil/dokument Socialtjänst, brukarundersökningar
 132. Fil/dokument Socialtjänst, äldreomsorg, funktionsnedsättning
 133. Fil/dokument Socialtjänstbloggen
 134. Fil/dokument Socialtjänstens roll mot extremism
 135. Fil/dokument Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 136. Fil/dokument Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård
 137. Fil/dokument Socioekonomisk resursfördelning
 138. Fil/dokument SoLPUL och GDPR
 139. Fil/dokument Sovhjälpen 5.0
 140. Fil/dokument Specialisttandläkare
 141. Fil/dokument Specificering av vissa statsbidrag
 142. Fil/dokument SPI
 143. Fil/dokument Språk i välfärdsjobben
 144. Fil/dokument Språk och integration
 145. Fil/dokument SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt bistånd
 146. Fil/dokument Stad, benämningen
 147. Fil/dokument Stadgar
 148. Fil/dokument Stadigvarande boende
 149. Fil/dokument Stads- och kommunhistoriska institutet
 150. Fil/dokument Staffan Isling, vd
 151. Fil/dokument Standardisering
 152. Fil/dokument Standardisering, informatik
 153. Fil/dokument Statistik
 154. Fil/dokument Statistik
 155. Fil/dokument Statistik
 156. Fil/dokument Statistik, arbetsmarknad
 157. Fil/dokument Statistik heltid
 158. Fil/dokument Statistikinsamling, enkäter
 159. Fil/dokument Statistik och taxor
 160. Fil/dokument Statligt stöd för hyresrabatter
 161. Fil/dokument Statsbidrag
 162. Fil/dokument Statsbidrag att söka
 163. Fil/dokument Strandskydd
 164. Fil/dokument Strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggande
 165. Fil/dokument Strategi, framtidens bibliotek
 166. Fil/dokument Strategi, läkemedel
 167. Fil/dokument Strategi, motorcykel och moped
 168. Fil/dokument Strategi för digital utveckling
 169. Fil/dokument Strategi för hälsa
 170. Fil/dokument Strategi för äldreomsorgen
 171. Fil/dokument Strategisk kompetensförsörjning
 172. Fil/dokument Strategisk lokalresursplanering
 173. Fil/dokument Strategiskt lönepolitiskt arbete
 174. Fil/dokument Strategisk upphandling, försörjningsstrategi
 175. Fil/dokument Stresshjälpen 5.0
 176. Fil/dokument Strukturera en arbetsplatsträff
 177. Fil/dokument Struktur- och investeringsfonder
 178. Fil/dokument Studentmedarbetare
 179. Fil/dokument Studiebesök i kommuner
 180. Fil/dokument Studie- och yrkesvägledning
 181. Fil/dokument Studiestartsstöd
 182. Fil/dokument Styra blocköverskridande och i minoritet, forskning
 183. Fil/dokument Styra för resultat
 184. Fil/dokument Styra med Agenda 2030
 185. Fil/dokument Styra mot jämställdhet
 186. Fil/dokument Styrande dokument
 187. Fil/dokument Styra och leda folkhälsa
 188. Fil/dokument Styr digitalisering rätt
 189. Fil/dokument Styrd tillsyn
 190. Fil/dokument Styre i kommuner efter valet 2018
 191. Fil/dokument Styre i regioner efter valet 2018
 192. Fil/dokument Styrelsens och nämndernas ansvar
 193. Fil/dokument Styrelse och beredningar
 194. Fil/dokument Styrelse SKR Företag AB
 195. Fil/dokument Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten
 196. Fil/dokument Styrning i valfrihetssystem
 197. Fil/dokument Styrning och ledning
 198. Fil/dokument Styrning och ledning
 199. Fil/dokument Styrning och ledning: Matematik
 200. Fil/dokument Stärka chefers förutsättningar
 201. Fil/dokument Stärk ledarskapet
 202. Fil/dokument Stärkt kompetens i användarcentrering hos huvudmännen
 203. Fil/dokument Stärkt samverkan rehabprocessen
 204. Fil/dokument Stöd, internationellt arbete
 205. Fil/dokument Stöd, svåra samtal
 206. Fil/dokument Stöd, öppna data
 207. Fil/dokument Stödboende 16-20 år
 208. Fil/dokument Stöd för analys och presentation
 209. Fil/dokument Stöd för arbete med rekommendationen
 210. Fil/dokument Stöd för att styra och leda
 211. Fil/dokument Stöd för jämställdhetsanalys, handledning
 212. Fil/dokument Stöd för kommuner i sommar
 213. Fil/dokument Stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support
 214. Fil/dokument Stöd för utredning enligt lex Sarah
 215. Fil/dokument Stödlista för psykisk hälsa i kristid
 216. Fil/dokument Stödmaterial
 217. Fil/dokument Stödmaterial, samverkansavtalet
 218. Fil/dokument Stöd medarbetarnas utveckling
 219. Fil/dokument Stöd och skydd från andra aktörer
 220. Fil/dokument Stöd och tjänster under utveckling
 221. Fil/dokument Stöd och verktyg hjälpmedel
 222. Fil/dokument Stöd och vägledning välfärdsteknik
 223. Fil/dokument Stödpaket till lokal nivå
 224. Fil/dokument Stödstrukturer, modeller
 225. Fil/dokument Stöd till fullmäktiges arbete
 226. Fil/dokument Stöd till lärare för undervisning
 227. Fil/dokument Stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs
 228. Fil/dokument Stöd vid händelser av hot, hat, våld
 229. Fil/dokument Suicidprevention i fysisk miljö
 230. Fil/dokument Support
 231. Fil/dokument Svenska delegationen
 232. Fil/dokument Svenska delegationen
 233. Fil/dokument Svenska för invandrare, sfi
 234. Fil/dokument Svenska för invandrare (sfi)
 235. Fil/dokument Svenska regionkontor, Bryssel
 236. Fil/dokument Sveriges Viktigaste Jobb
 237. Fil/dokument Systematiskt arbetsmiljöarbete
 238. Fil/dokument Systematiskt förändringsarbete
 239. Fil/dokument Systematiskt patientsäkerhetsarbete
 240. Fil/dokument Systematisk uppföljning, barn och unga
 241. Fil/dokument Systematisk uppföljning, våldsutsatta
 242. Fil/dokument System för kunskapsstyrning
 243. Fil/dokument Systemlösningar och upphandlingsstöd för digitala detaljplaner
 244. Fil/dokument Så finansieras regional utveckling
 245. Fil/dokument Så fungerar planavgift
 246. Fil/dokument Så fungerar prenumerationen på webbinnehåll
 247. Fil/dokument Så får rekryteringsfilmerna användas
 248. Fil/dokument Så går en revision till
 249. Fil/dokument Så går valen till
 250. Fil/dokument Så halverade Sundsvall sitt matsvinn
 251. Fil/dokument Så här arbetar SKR
 252. Fil/dokument Så här går ett samråd till
 253. Fil/dokument Så här gör du som arbetsgivare för att rekrytera en studentmedarbetare
 254. Fil/dokument Så kan du använda dialogstödet
 255. Fil/dokument Så kan du skriva i sociala medier
 256. Fil/dokument Så lagrar vi data om din prenumeration
 257. Fil/dokument Så mycket kostar skolan
 258. Fil/dokument Så styrs kommunen
 259. Fil/dokument Så styrs regionerna
 260. Fil/dokument Så styrs Sverige
 261. Fil/dokument Så tycker SKR i Kommunutredningen
 262. Fil/dokument Säker digital kommunikation
 263. Fil/dokument Säkerhetskulturtrappan från A till E
 264. Fil/dokument Säkerhetsskydd
 265. Fil/dokument Säker läkemedelsanvändning
 266. Fil/dokument Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser
 267. Fil/dokument Säkra meddelanden med avsändare SKR
 268. Fil/dokument Särregler olika ålderskategorier
 269. Fil/dokument Särskilda boenden
 270. Fil/dokument Särskilda insatser
 271. Fil/dokument Särskilda persontransporter
 272. Fil/dokument Särskilt boende, äldre
 273. Fil/dokument Särskilt förordnad vårdnadshavare
 274. Fil/dokument Sök
 275. Fil/dokument Sök nya samarbeten

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset