Publicerad 8 december 2023

Ramavtal för förskolebyggnader

SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader.

Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Upphandlingen har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Bilder på förskolor som upphandlats

Vägledning, stöddokument och ritningar

Kommuner köper in förskolebyggnaderna via Inköpscentralen på SKL Kommentus. Inköpscentralen har tagit fram en vägledning för inköp, stöddokument och publicerat ritningar. Kommuner får information om hur inköp genomförs, steg för steg.

Ramavtal för förskolebyggnader, Adda

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.