Publicerad 8 april 2024

Regionernas tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Varje år sker en uppföljning av utförda insatser och kostnader.

Regionen är huvudman för:

  • Uppsökande verksamhet – munhälsobedömning.
  • Nödvändig tandvård vid omfattande omsorgsbehov.
  • Tandvård för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Tandvård som led i en sjukdomsbehandling.

Tandvårdsstödet är till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Regionerna redovisar årligen hur tandvårdsstödet används. För 2022, som för tidigare år, finns betydande variationer mellan regionerna. Det förklaras delvis av skillnader i sätt att organisera verksamheten samt i skillnader i rutiner för registrering. Uppföljningen innehåller även könsuppdelad statistik.

Uppföljning 2022

Samtliga regioner uppger att de under 2022 inte haft några tillfälliga uppehåll i den uppsökande verksamheten eller nedstängning av tandvårdsverksamheterna med anledning av Coronapandemin.

Uppföljning regionernas särskilda tandvårdsstöd 2022

Ökade kostnader för nödvändig tandvård jämfört med 2021

Andelen personer som tackar ja till munhälsobedömning har ökat något jämfört med föregående år. Antalet som fått nödvändig tandvård har minskat något jämfört med föregående år. Andelen som fått nödvändig tandvård är inte uppe i samma nivå som 2019.

Kostnaderna för nödvändig tandvård fortsätter att öka. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad är 6 007 kronor. Kostnaderna per behandlad varierar mellan regionerna från 4 091 kronor till 8 216 kronor.

Cirka 151000 personer har år 2022 nåtts av tandvårdsstödet "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade".

Inom "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" har antalet personer som nåtts av tandvårdsstödet totalt ökat och är nu på en högre nivå än före Coronapandemin. De flesta patienter återfinns inom behandlingsgrupperna som fått behandling vid allvarlig sömnapné, infektionsbehandling inför kirurgiskt ingrepp och behandling vid munslemhinneförändringar.

Antalet som fått läkarintyg för tandvårdsstödet "Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" har succesivt ökat under åren och antalet har även under år 2022 ökat och uppgår nu till 30 192 stycken.

Trots komplexiteten med tandvårdsstöden har under 2022 cirka 212 000 individer erhållit hjälp med sin mun-och tandhälsa genom regionernas särskilda tandvårdsstöd. Regionerna har därmed tillsett att det inte uppstått ekonomiska hinder för dessa individer att få den tandvård de är i behov av.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.