Publicerad 22 april 2021

Ramavtal, bostadshus

SKR har upphandlat ramavtal som kommuner och kommunala bolag kan använda för att köpa in bra bostäder till låga kostnader. Bostadshusen byggs snabbt och kan dessutom anpassas enligt beställarens behov.

Upphandlingen har genomförts med hjälp av Adda (tidigare SKL Kommentus). På Addas webbplats finns bland annat broschyrer med information om och bilder på bostadshusen. Adda har också tagit fram ett avropsstöd som visar hur bostäderna köps in, steg för steg.

Information om de upphandlade ramavtalen hos Adda

Bra kvalitet till låga kostnader

Upphandlingen omfattar två ramavtal, ett för lägre hus och ett för högre hus. Med hjälp av ramavtalen kan såväl kommuner som kommunala bolag enkelt beställa bostäder från de upphandlade leverantörerna. Husen är av bra kvalitet och de byggs på kortare tid och till lägre kostnader än vad som är vanligt på marknaden.

Bostadshusen kan anpassas utefter behov

En annan fördel med de upphandlade ramavtalen är att kommuner och kommunala bolag kan anpassa bostadshusen de köper in enligt sina egna behov. Det är till exempel möjligt att välja hur många lägenheter och våningar bostadshusen ska ha.

Se de upphandlade husen

Håll musen över bilden och bläddra mellan de olika upphandlade husen genom att klicka på pilarna.

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.