Publicerad 25 januari 2024

Rapporter, skrifter, cirkulär

Publikationer av olika slag för dig som är ny som förtroendevald.

Cirkulär

SKR:s cirkulär är viktig information som exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

Cirkulär 19:15: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

Se alla cirkulär, starta prenumeration

Publikationer, rapporter och skrifter

 • Anmäl alltid hot, hat och våld

  Denna skrift beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes. Skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem. Syftet är att få fler att anmäla brott.
  Demokrati
 • Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige

  Skriften Folkvald syftar till att ge kunskap om uppdraget till ledamöter i fullmäktige.
  Demokrati
 • Så klarar du arbetsmiljöansvaret

  Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.
  Arbetsgivarfrågor
 • Kommunallagen med kommentarer och praxis

  Boken kommunallagen redovisar lagändringar fram till och med oktober 2021 tillsammans med kommentarer och praxis. Ger även en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner.
  Juridik
 • Prioritera arbetsmiljöarbetet

  Jobben i kommuner och regioner är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara påfrestande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare. Det är en av flera strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning.
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppdraget som KSO och RSO

  Hösten 2020 skickades en enkät till samtliga 290 kommunstyrelseordföranden (KSO) och 21 regionstyrelseordföranden (RSO) för att ta reda på hur de upplever sitt uppdrag i kommuner och regioner.
  Demokrati
 • Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020

  Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner.
  Arbetsgivarfrågor
 • Om politiskt ledarskap

  En skrift för dig som ledande förtroendevald i en kommun eller region, samt för dig som är nyfiken på uppdraget som toppolitiker.
  Demokrati
 • Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap

  Ett handlingskraftigt styre underlättar möjligheterna att forma framtidens välfärd och demokrati. I de tre senaste valen har maktbalansen i kommuner, regioner och landsting förändrats och formella eller informella samarbeten över de traditionella blockgränserna har ökat.
  Demokrati

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.