Publicerad 19 mars 2021

Revidering 2018

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018.

Revideringen av AID innebar att det lades till vissa nya etiketter, några etiketter togs bort och andra fick nya namn. På denna sida finns dokumentation som beskriver de förändringar som gjordes samt en jämförelse mellan den gamla och den nya klassificeringen.

Bilaga 1 - Redogörelse för nyheter och förändringar av Överenskommelse om statistik (PDF) Pdf, 437 kB.

Partgemensamt följebrev reviderad AID (PDF) Pdf, 219 kB.

Etikettlista AID med synliga ändringar (Excel) Excel, 49 kB.

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef