Publicerad 29 juni 2022

Insatsområde självskadebeteende

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende ska tas fram.

Uppdrag

 • Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende ska tas fram. Det inleds med att en vuxen patient med ett självskadebeteende tas emot av specialistpsykiatrin.
 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av redan framtaget vård- och insatsprogram (VIP) för självskadebeteende.
 • I samarbete med regionala programområden (RPO) och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikationer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) ta fram förslag på hur VIP kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende planeras gå ut på öppen remiss under senare delen av 2022.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra Götalandsregionen

Kontaktperson och processledare

Pethra Zollfrank, avdelning kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

pethra.zollfrank@vgregion.se

Ordförande

Aase Eriksson, vårdenhetschef, Psykiatriska kliniken Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Anna Karin Drewsen, läkarchef Region Västernorrland, Länsverksamhet Psykiatri, Kansliet,
  Norra sjukvårdsregionen
 • Hanna Sahlin, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, studierektor, teamledare Psykoterapeutprogrammet och Handledarutbildningen, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulrica Bonde, psykolog, psykoterapeut, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), DBT-teamet (dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående) Kungälv, Västra sjukvårdsregionen
 • Mattias Holmqvist Larsson, psykolog, verksamhetsutvecklare, Psykiatriska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsområdet
 • Njördur Viborg, psykolog, Psykiatri och habilitering, Förvaltningsstaben Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Ulrika Lidbom, strateg, Barn- och elevhälsan, Uppsala kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Nariman Hakiminejad, psykolog, handledare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Kazhal Ahmedi, enhetschef, Hem för vård eller boende (HVB) Fyrbylund, Sydöstra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

Conny Allaskog, projektledare, SHEDO brukarorganisation

Primärvårdsrepresentant

Christer Fridolfsson, psykolog, Närhälsan Herrljunga, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt vårdförlopp

Kontaktperson och processledare

Eva Klingberg, processledare, konsult Sopra Steria, Stockholm

eva.klingberg@soprasteria.com

Ordförande

Aase Eriksson, psykiatrisköterska, Psykiatrimottagning Trollhättan, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anna-Karin Drewsen, sjuksköterska specialistvård, tillförordnad verksamhetschef, Norra sjukvårdsregionen
 • Jahangir Khan, hälsoekonom, Västra sjukvårdsregionen
 • Giulia Arslan, vuxenpsykiater, Psykiatri Södra, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Njördur Viborg, psykolog specialistvård, Södra sjukvårdsregionen
 • Pia Ejeklint, patient- och närståenderepresentant, Self harm and eating disorder organisation (SHEDO)
 • Nicole Wolpher, patient- och närståenderepresentant, SHEDO

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård