Publicerad 18 september 2023

Insatsområde självskadebeteende

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende har tagits fram.

Uppdrag

Vårdförlopp

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende har tagits fram fram.

Vårdförlopp självskadebeteende

Vård- och insatsprogram

En nationell arbetsgrupp ska identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av det framtagna vård- och insatsprogram (VIP) för självskadebeteende. Den ska också samarbeta med regionala programområden (RPO) och lokala arbetsgrupper eller motsvarande, för att identifiera behov av nya satsningar för VIP som kan genomföras på nationell nivå. samt utifrån nationella indikationer ta fram förslag på hur VIP kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra Götalandsregionen

Kontaktperson och processledare nationell arbetsgrupp

Therese Nielsen Lindén, regional suicidpreventionssamordnare, kunskapsstöd psykisk hälsa, expertenheter Regionhälsan, Västra sjukvårdsregionen

therese.linden@vgregion.se

Kontaktperson och processledare vårdförlopp

Terese Johansson, Processamordnare/utvecklingsledare NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

terese.johansson@vgregion.se

Ordförande

Aase Eriksson, specialistsjuksköterska psykiatri, Psykiatriska kliniken Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Anna Karin Drewsen, verksamhetsutvecklare och vårdcontroller, Länsverksamhet Psykiatri, Kansliet,
  Norra sjukvårdsregionen
 • Johanna Tejre Oldermark, psykolog, DBT-enhet (dialektisk beteendeterapi), Akademiska sjukhuset, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Hanna Sahlin, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, studierektor, teamledare Psykoterapeutprogrammet och Handledarutbildningen, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ulrica Bonde, psykolog, psykoterapeut, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), DBT-teamet (dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående) Kungälv, Västra sjukvårdsregionen
 • Mattias Holmqvist Larsson, psykolog, verksamhetsutvecklare, Psykiatriska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Karlsson, verksamhetschef, avdelning Råd och Stöd, Linköpings kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Njördur Viborg, psykolog, Psykiatri och habilitering, Förvaltningsstaben Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Ulrika Lidbom, strateg, Barn- och elevhälsan, Uppsala kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Nariman Hakiminejad, psykolog, handledare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

Conny Allaskog, projektledare, SHEDO brukarorganisation

Primärvårdsrepresentant

Christer Fridolfsson, psykolog, Närhälsan Herrljunga, Västra sjukvårdsregionen