Publicerad 15 september 2021

Insatsområde självskadebeteende

En arbetsgrupp arbetar för att den psykiatriska vården ska vara jämlik över hela landet, och använda gemensam och aktuell kunskap. Det ska finnas förståelse och kompetens i vården, för att kunna ge professionellt bemötande och god vård vid självskadebeteende.

Uppdrag

Arbetsgruppen arbetar för att säkerställa att aktuella rekommendationer baseras på aktuell forskning och klinisk erfarenhet. Rekommendationerna ska genomgående ha fokus på patienten och tydliggöra behov av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet.

Arbetsgruppen ska:

 • vara ett beslutsstöd för utvecklingsinsatser för bättre vård
 • verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet
 • stödja medarbetare i det dagliga arbetet
 • stödja patient och närstående som söker vård, genom att ge kunskap om egenvård och vilken vård de kan efterfråga.

Målsättningen är att alla patienter med självskadebeteende får tillgång till evidensbaserad vård och behandling.

Stöd till implementering

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av vård- och insatsprogram på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
 • I samarbete med regionala programområden (RPO) och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för vård- och insatsprogrammet som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikationer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i vård- och insatsprogrammen ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Arbetsgruppen har i uppdrag att se över stöd till implementering av vård- och insatsprogram (VIP), göra eventuella revideringar samt leda arbetet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pethra Zollfrank, avdelning kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

pethra.zollfrank@vgregion.se

Ordförande

Aase Eriksson, vårdenhetschef, Psykiatriska kliniken Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Njördur Viborg, psykolog, Psykiatri och habilitering, Förvaltningsstaben Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna Karin Drewsen, läkarchef Region Västernorrland, Länsverksamhet Psykiatri, Kansliet,
  Norra sjukvårdsregionen
 • Hanna Sahlin, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, studierektor, Teamledare Psykoterapeutprogrammet & Handledarutbildningen, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Charlotte Tebrell, sjuksköterska, Valnötsträdets Behandlingsenhet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ulrica Bonde, psykolog, psykoterapeut, DBT-teamet Kungälv, Västra sjukvårdsregionen
 • Christer Fridolfsson, psykolog, Närhälsan Herrljunga, Västra sjukvårdsregionen
 • vakant, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kommun

 • Nina Jones, kurator, Edsbro skola, Norrtälje kommun, kommunerna i Stockholm-Gotland
 • Nariman Hakiminejad, psykolog, handledare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad, kommunerna i Västra

Brukarrepresentant

Conny Allaskog, projektledare, SHEDO brukarorganisation

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård