Publicerad 7 maj 2024

Insatsområde ätstörning

Ätstörningar omfattar flera diagnoser som bland annat anorexia, bulimi och hetsätning. Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Bakgrund

Ätstörningar är ett betydande folkhälsoproblem som drabbar unga människor, speciellt unga kvinnor på tröskeln till vuxenlivet. I Sverige lider uppskattningsvis 190 000 personer i åldrarna 15–60 år av en ätstörning, varav 147 000 är kvinnor och 43 000 är män. De senaste åren är ökningen av ätstörningar stor, och störst är den bland flickor i åldern 10-14 år. Det är färre pojkar och män som söker hjälp för sin ätstörning.

Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Ta fram ett vård- och insatsprogram som sammanställer och tillgängliggör olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för primärvård, specialistpsykiatri, socialtjänst och skola, för publicering digitalt på Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se).
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i vårdinformationssystem.

Aktuellt

Arbetet påbörjades våren 2024 och beräknas pågå till februari 2026.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Matero, specialistsjuksköterska psykiatri, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

asa.matero@norrarf.se

Ordförande

Karin Nilsson, specialistpsykolog, Barn- och ungdomspsykiatri Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Anna Eldebo, specialistpsykolog, Ätstörningscentrum barn och unga vuxna, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Maria Dahlqvist, fysioterapeut och socionom, Ätstörningsverksamheten Psykiatriska kliniken Skellefteå, Norra sjukvårdsregionen
 • Gunilla Eneström Pahlm, barnläkare, Specialistcentrum barn och unga Gamlestaden Angereds Närsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Hedvig Engberg, specialistläkare gynekologi och endokrinologi, Mottagningen för gynendokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm–Gotland
 • Cecelia Eriksson, dietist, Ätstörningsenheten Länsteam Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Julia Gajvi, psykolog, Vårdcentral Lundby Capio Närsjukvård AB, Västra sjukvårdsregionen
 • Anette Magnusson, kurator, Ungdomsmottagningen Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Linnea Nissling, psykolog, Närhälsan Dalsjöfors Vårdcentral Dalsjöfors, Västra sjukvårdsregionen
 • Ilias Papoulias, specialistläkare psykiatri, psykoterapeut, Högspecialiserad ätstörningsvård, Ätstörningsenheten Högsbo Sahlgrenska Universitetssjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Strandberg, hälso- och sjukvårdskurator, Specialistvården Länsverksamhet Barn- och ungdomspsykiatri Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Ingrid Svahnström, specialistsjuksköterska psykiatri, psykoterapeut, Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elisabeth Welch, psykolog, psykoterapeut, Ätstörningsenheten för vuxna Akademiska sjukhuset Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kommun

 • Helena Heinzdotter Johnsson, sjukhuslärare och specialpedagog, BUP-skolan, Halmstads kommun, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Jonsson-Bäckström, specialistsjuksköterska, Elevhälsan Knivsta kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige

Brukarrepresentant

 • Felicia Lindelöw, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Adjungerade

 • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, Centrum för specialisttandvård Örebro, Sjukvårdsregionen Mellansverige
 • Susanna Myrnerts Höök, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Akutvårdssektionen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Södersjukhuset, Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland
 • Ulf Wallin, överläkare, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapeut, Kompetenscentrum ätstörningar Syd, Psykiatri Habilitering och Hjälpmedel Lund, Södra sjukvårdsregionen