Publicerad 30 augusti 2021

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakta oss som jobbar i stödfunktionen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Stödfunktionen för Nationellt system för kunskapsstyrning finns hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Du kontaktar stödfunktionen enklast genom SKR:s kontaktcenter. Det gör du antingen via formuläret som finns på varje sida, eller via telefon.

Telefon kontaktcenter

08-452 70 00

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård