Publicerad 14 juni 2024

Insatsområde skadligt bruk och beroende

Det nationella vård- och insatsprogram (VIP) för skadligt bruk och beroende är framtaget och arbete pågår med implementering av det.

Uppdrag

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och annat som kan stödja implementeringen av VIP missbruk och beroende.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP missbruk och beroende, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i VIP missbruk och beroende, ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.
 • Ta fram implementeringsstödjande åtgärder relaterat till VIP.

VIP missbruk och beroende

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Peter Tudén, vårdenhetschef, Psykiatriska kliniken, Länssjukvården Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

peter.tuden@rjl.se

Ordförande

Hans Ackerot, överläkare, Förvaltningsledning och stab, Psykiatrin Halland, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Anna-Karin Rudberg, verksamhetsutvecklare, Länsverksamhet Psykiatri Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Spyrion Kilaidakis, chefsöverläkare beroendecentrum, chefläkare Psykiatri Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helena von Schewen, sektionschef, Beroendecentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Hans Ackerot, överläkare, Förvaltningsledning och stab, Psykiatrin Halland, Västra sjukvårdsregionen
 • Sahar Janfada-Baloo, överläkare, Beroendecentrum Malmö, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Maria Adenhav Lantz, FOU-samordnare, FOU Socialtjänst Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Nilsson-Lundahl, utvecklingsledare, Socialförvaltningen Varberg, Vuxenenheten Missbruk och Socialpsykiatri, Västra sjukvårdsregionen
 • Victoria Häggerud, verksamhetsutvecklare, Kalmar kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christina Ek, utvecklingssamordnare, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad, Södra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

 • John Björklund, förbundsombudsman, Verdandi