Publicerad 19 juni 2024

Självskadebeteende, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för självskadebeteende hos vuxna.

Vårdförlopp för självskadebeteende hos vuxna hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp självskadebeteende, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Självskadebeteende kan förekomma vid alla former av psykiatrisk sjukdom även hos individer utan andra symtom på psykisk ohälsa. Det förekommer i alla åldrar men är vanligast hos ungdomar och unga vuxna.

Vårdförloppet är avgränsat till självskadebeteende hos personer från 18 år. Centralt i vårdförloppet är gott bemötande och snabbt omhändertagande. Det behövs specialistkompetens och kontinuitet i det team som möter individen. Det är viktigt med samordning mellan olika verksamheter, till exempel mellan sjukvård, socialtjänst och elevhälsa. Här är ökade kunskaper om självskadebeteende bland berörda verksamheter en viktig del.

Självskadebeteende kan förekomma vid alla former av psykiatrisk sjukdom även hos individer utan andra symtom på psykisk ohälsa. Det förekommer i alla åldrar men är vanligast hos ungdomar och unga vuxna.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning självskadebeteende hos vuxna (PDF) Pdf, 368 kB.

Presentation vårdförlopp självskadebeteende (PPTX) Powerpoint, 5 MB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförloppet hölls den 10 november 2023. Du kan se det i efterhand i tre delar.

Del 1: vårdförlopp självskadebeteende

Del två: goda exempel från psykiatrin

Del 3: samverkan och implementering

Film

Filmen beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.