Publicerad 19 juni 2024

Nationellt programområde ögonsjukdomar

Programområdet innehåller förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO ögonsjukdomar (PTTX) Powerpoint, 54 kB.

Programområdet har elva insatsområden:

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Ögononkologi
 • Uvea

Kontaktuppgifter till arbetsgrupperna

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för ögonsjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se längre ner på sidan
 • Ordförande: Pierre Bergensand, verksamhetschef, husläkare, Stuvsta vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Eva Olofsson, specialistläkare ögonsjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

eva.olofsson@umu.se

Ledamöter

 • Åke Fridman, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anne Odergren, specialistläkare ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Thiel, specialistläkare ögonsjukdomar, NU-sjukvården Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Susanne Lagergren Gross, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonkliniken Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Monica Lövestam Adrean, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom ögonsjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationella kataraktregistret
 • Svenska cornearegistret
 • Svenska makularegistret
 • Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning (SKRS)

Till nationella kvalitetsregister inom ögonsjukdomar