Publicerad 15 november 2022

Nationellt programområde ögonsjukdomar

Programområdet innehåller förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Programområdet har elva insatsområden:

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Ögononkologi
 • Uvea

Kontaktuppgifter till arbetsgrupperna

Aktuellt

Vårdriktlinje för korneala ektasier är ute på öppen remiss till 14 februari 2j023. Flera kunskapsstöd har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Remisser

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för ögonsjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se längre ner på sidan
 • Ordförande: Pierre Bergensand, verksamhetschef, husläkare, Stuvsta vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Carina Libert, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

carina.libert@regionstockholm.se

Ordförande

Anne Odergren, specialistläkare ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Eva Olofsson, specialistläkare ögonsjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åke Fridman, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Martin Thiel, specialistläkare ögonsjukdomar, NU-sjukvården Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Susanne Lagergren Gross, specialistläkare ögonsjukdomar, Ögonkliniken Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kristina Johansson, specialistläkare ögonsjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom ögonsjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationella kataraktregistret
 • Svenska cornearegistret
 • Svenska makularegistret
 • Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning (SKRS)

Till nationella kvalitetsregister inom ögonsjukdomar