Publicerad 8 december 2021

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi

Programområdets uppdrag omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv inom aktuella områden.

Ansvarsområden

 • Akut bukkirurgi (generella aspekter)
 • Samverkan med andra NPO i traumafrågor
 • Kirurgiska komplikationer (generella aspekter)
 • Kirurgisk teknik inom allmänkirurgi och plastikkirurgi
 • Bråck: ljumske, bukvägg, stomiproblem
 • Överviktskirurgi
 • Proktologi
 • Utredning av behandling av tillstånd som idag är oklara, till exempel lipödem, rektusdiastas, könsdysfori
 • Utveckling av implantatkirurgi
 • Reglering av estetisk kirurgi i privat regi, gränsdragning mellan privat och offentlig vård.
 • Rekonstruktiv kirurgi vid missbildningar
 • Barnmissbildningar:
 • Kraniofaciala missbildningar
 • Läpp-käk-gomspalt (LKG)
 • LKG-registret
 • Hemangiom
 • Hypospadi
 • Kongenitala nevus
 • Mikrokirurgi vid ett flertal tillstånd
 • Bröstrekonstruktioner
 • Brännskador

Stöd och samverkan

Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi eller plastikkirurgi, till exempel barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

I flera nationella arbetsgrupper deltar kirurger. NPO kirurgi och plastikkirurgi ska stötta dessa, till exempel genom att:

 • Samla alla kirurgiska representanter till gemensamma möte under året.
 • Bidra i arbete med implementering inom kirurgiska verksamheter

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Anna Elander, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Daniel Nowinski, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Claes Hjalmarsson, kirurg, Hallands sjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Ulf Gustafsson, kirurg, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Berggren, kirurg, Kirurgiska kliniken Kalmar Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Hanna Nyström, kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Norra Sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård