Publicerad 9 augusti 2022

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och plastikkirurgi omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv.

Uppdrag

Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi eller plastikkirurgi, till exempel barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Lipödem

Ett kunskapsstöd för kirurgisk behandling av patienter med lipödem ska tas fram.

Proktologi och funktion

Nominering och etablering av nationell arbetsgrupp pågår.

Bröstreduktionsplastik

Kunskapsstöd för kirurgisk behandling av förstorad och tung byst ska revideras.

Trauma

Utredning ska göras vad gäller behov av nationellt kunskapsstöd för traumavård inklusive nivåstrukturering.

Estetiskt kirurgi

Adekvat kompetens för utförande av estetisk kirurgi ska definieras.

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Anna Elander, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Daniel Nowinski, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Claes Hjalmarsson, kirurg, Hallands sjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
  • Ulf Gustafsson, kirurg, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johan Berggren, kirurg, Kirurgiska kliniken Kalmar Sydöstra Sjukvårdsregionen
  • Hanna Nyström, kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Norra Sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom kirurgi och plastikkirurgi finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Bråckregister
  • Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Till nationella kvalitetsregister inom kirurgi och plastikkirurgi

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård