Publicerad 28 juni 2024

Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO rörelseorganens sjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 53 kB.

Fotbesvär

Fotbesvär är vanlig orsak till att patienter söker vård och kan orsakas av flera olika sjukdomstillstånd i foten.

Insatsområde fotbesvär

Fotledsfraktur

Fotledsfraktur är den tredje vanligaste frakturskadan och drabbar alla åldrar. Frakturen kompliceras oftast också med ligament- och muskelskador. Konsekvenserna blir stora då personerna alltid får en funktionsbegränsning som varar över en längre tid och att de ofta har behov av specialiserad vård och rehabilitering.

Insatsområde fotledsfraktur

Höftfraktur

Det sker ungefär 16 000 höftfrakturer per år i Sverige, främst bland äldre människor, och skadan leder relativt ofta till döden. Ett nationellt vårdprogram för höftfraktur är framtaget.

Insatsområde höftfraktur

Höftledsartros

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros är framtaget, bestående av två delar. Det första vårdförloppet är för primärvård och det andra är för höftledsartros med proteskirurgi. Det andra vårdförloppet tar vid där det första vårdförloppet slutar.

Vårdförlopp höftledsartros

Knäledsartros

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget. Ett andra vårdförlopp ska tas fram för proteskirurgi vid knäledsartros.

Insatsområde knäledsartros

Ländryggsbesvär

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Vårdförlopp ländryggsbesvär

Tumbasartros

Ett nationellt vårdprogram för tumbasartros är framtaget.

Vårdprogram tumbasartros

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan rehabmottagning, Västra sjukvårdsregionen

npororelseorgan@vgregion.se

Ordförande

Magnus Eneroth, specialistläkare ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Johan Wänman, specialistläkare ortopedi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Per Fischer, specialistläkare ortopedi och handkirurgi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Åke Jansson, specialistläkare ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Emilia Möller Rydberg, specialistläkare ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen
 • Andreas Meunier, specialistläkare ortopedi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Gustav Andersson, specialistläkare handkirurgi, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom rörelseorganens sjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Amputations- och protesregistret (SwedeAmp)
 • Svenska Artrosregistret
 • Nationella kvalitetsregistret för fot- och fotledskirurgi (Riksfot)
 • Svenska fotledsregistret
 • Svenska frakturregistret (SFR)
 • Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)
 • Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)
 • Svenska korsbandsregistret
 • Svenska Ledprotesregistret (tidigare Svenska Höftprotesregistret)
 • Svenskt pediatriskt ortopediskt qvalitetsregister (SPOQ)
 • Svenska ryggregistret (Swespine)
 • Svenska skulder- och armbågsregistret

Till nationella kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar