Publicerad 1 juni 2023

Insatsområde schizofreni

Ett vårdförlopp är för schizofreni är framtaget. Det består av två delar: förstagångsinsjuknande samt fortsatt vård och stöd. Arbete pågår med implementering av vård- och insatsprogrammet (VIP) schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Uppdrag

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av VIP schizofreni.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP schizofreni samt de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i VIP schizofreni ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.
 • Ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni.

Vårdförlopp schizofreni

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd är framtaget.

Vårdförlopp Schizofreni

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Gunnar In de Betou, psykolog, biträdande enhetschef, psykosmottagningen i Rinkeby, Aleris psykiatri AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

gunnar.in.de.betou@aleris.se

Ordförande

Maria Skott, utvecklingsansvarig, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

 • Helena Lindström, vårdutvecklare, Psykiatrisk klinik Södra Lappland, Norra sjukvårdsregionen
 • Mona Soholat, specialistläkare psykiatri, överläkare, verksamhetsområde psykiatri, Specialistpsykiatrin, Universitetssjukhuset i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sabina Bonde, specialistläkare psykiatri, överläkare, Norra Stockholms psykiatri, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anniella Isgren, ST-läkare, Psykiatri Psykos, Västra sjukvårdsregionen
 • Zornitsa Dimitrova, specialistläkare psykiatri, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jonas Eberhard, specialistläkare, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Paulina Slazak, utredare, Socialförvaltningen, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Pia Herbertsson, enhetschef, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Mattias Vejklint, teamchef, Kommunal utveckling Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Micael von Wowern, sjuksköterska, konsult på uppdrag av Skånes kommuner, Södra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

 • Åsa Höij, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizofreniförbundet

Adjungerade

 • Richard Stenmark, psykolog, Segesholms behandlingshem, Södra sjukvårdsregionen
 • Björn Norlin, samordnare, Länsverksamhet psykiatri Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen