Publicerad 5 januari 2023

Nationellt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet kring Nationell högspecialiserad vård (NHV) påbörjades under 2019 och är en pågående process. NPO njur- och urinvägssjukdomar har under året lämnat en bruttolista för fem potentiella områden. Stor vikt läggs vid att ta fram områden som kan ge bättre vård utan att äventyra annan vård och som helhet skapa god patientsäkerhet.

Njurtransplantation med levande donator

För levande donatorer av njurar finns idag ett nationellt vårdprogram att utgå ifrån. En kartläggning av området behöver göras, eftersom tillgången på transplantationsorgan inte motsvarar dagens behov av organ.

Insatsområde njurtransplantation med levande donator

Stensjukdom i övre urinvägarna

Stensjukdom i övre urinvägarna är en folksjukdom där 10–20 procent av män och cirka 5 procent av kvinnor får en njursten under en livstid. Ett vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna är framtaget.

Insatsområde stensjukdom i övre urinvägarna

Urineringsbesvär

Besvär med urinering (även kallat vattenkastning) är mycket vanligt hos både kvinnor och män och ökar med åldern. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården.

Insatsområde urineringsbesvär

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: Helena Preutz, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Knislinge, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Anna-Karin Larsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

anna-karin.larsson@skane.se

Ordförande

Andreas Jonsson, specialistläkare njurmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Pernilla Sundqvist, specialistläkare urologi, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Peter Bárány, specialistläkare njurmedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Henrik Kjölhede, specialistläkare urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Inge Højgaard, specialistläkare urologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anders Christensson, specialistläkare njurmedicin, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom njur- och urinvägssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Njurregister (SNR)

Till nationella kvalitetsregister inom njur- och urinvägssjukdomar