Publicerad 17 maj 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Det finns stora behov av strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin. Tillgång till informatisk kompetens är mindre än behoven.

Bakgrund

Det finns stora behov av strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin. Tack vare de senaste årens utveckling av nationellt arbete med strukturerad vårdinformation finns processer och metoder som kan användas för ett sådant arbete. Tyvärr är tillgången till den informatiska kompetensen för att arbeta med detta långt mindre än behoven.

Arbetet sker i samverkan med nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska skapa bättre förutsättningar för uppföljning inom psykiatrin genom en mer enhetlig och strukturerad dokumentation.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.