Publicerad 19 januari 2022

Nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Uppdrag

 • Behovs- och gapanalys
 • Utse nationella arbetsgrupper
 • Omvärldsbevakning
 • Kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård
 • Kvalitetsregister
 • Ordnat införande, ordnad utfasning
 • Nivåstrukturering
 • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar
 • Samverka med myndigheter inom aktuellt område
 • Övrigt, till exempel e-hälsa och kompetensutveckling

Insatsområden

 • God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i mag- och tarmsjukdomar 2019-2020.
 • Tillsätta en nationell arbetsgrupp kring ett specificerat område utifrån gapanalys och efter avstämning med professionsföreningar och nationella kvalitetsregister.
 • Samarbete med Socialstyrelsen i arbetet med nivåstrukturering och högspecialiserad vård för rörelseorganens sjukdomar 2019-2020.
 • Sammanställa en bruttolista med förslag på områden för nationell nivåstruktureringsutredning inom området rörelseorganens sjukdomar.
 • Ge förslag till Socialstyrelsen på personer till utvalda grupper med sakkunniga.
 • Initiera samarbetsformer med nationella kvalitetsregister, specialistföreningar och patientföreningar inom mag- och tarmsjukdomar 2020.

Programområdet planerar under 2021 följande aktiviteter

 • Starta en nationell arbetsgrupp för gallstenssjukdom
 • Starta en nationell arbetsgrupp för tarmsvikt
 • Ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för inflammatorisk tarmsjukdom

Från och med 2021 ingår i NPO:s uppdrag att förvalta rekommendationerna för primärvården.

Aktuellt

Kunskapsstöd som är ute på öppen remiss:

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Nationellt vårdprogram för levercirros

Till remisserna

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Jan Lillienau, läkare, gastroenterolog, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Mårten Werner, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Abbas Chabok, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Josefin Segelman, Kirurg- och anestesikliniken, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karsten Offenbartl, Kirurgkliniken, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hanna de la Croix, överläkare, verksamhet kirurgi Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård