Publicerad 19 januari 2022

Nationellt programområde infektionssjukdomar

Prioriterade områden för programområdet är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Uppdrag

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har i uppdrag att bidra till en god, högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Målet är att patienter i hela landet ska erbjudas en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Prioriterade områden är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för införande i regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Insatsområden

Hepatit B och C

Uppdraget är att ta fram en plan för att utrota hepatit B och C i Sverige i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Detta sker i enlighet med WHO:s internationella mål om att minska nyinsjuknande i hepatit B och C med 90 procent och dödligheten i hepatit B och C med 65 procent.

Insatsområde hepatit B och C

Sepsis

Uppdraget är att arbeta för en mer effektiv och jämlik sepsisvård genom att verka för implementering av centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Arbetsgruppen har därför utvecklat ett grunddokument för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning av sepsis.

Införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis är en viktig del av NPO infektionssjukdomars arbete under 2021, i samverkan med de regionala programområdena. Här ingår att bygga upp sepsislarm.

Insatsområde sepsis

Strama

Strama (antibiotikaresistens) är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. Arbetet för att motverka resistensutveckling och för utveckling av en effektiv behandling mot infektioner har hög prioritet, och behovet kommer att kvarstå permanent.

Nationell arbetsgrupp strama stödjer hälso- och sjukvårdshuvudmännens nationella arbete och samordnar regionernas stramagrupper i arbetet för en klok och ansvarsfull användning av antibiotika.

Insatsområde strama

Aktuellt

  • Nationell elimineringsplan för eliminering av hepatit C är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.

Till remisserna

  • Arbete pågår med att följa upp de nationella arbetsgrupperna för hepatit, strama (antibiotikaresistens) och sepsis.
  • NPO infektionssjukdomar för diskussioner med Socialstyrelsen, SKR och andra NPO om olika aspekter av covid-19-pandemin och handläggning av patienter med covid-19.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Ordförande

Kristoffer Strålin, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Henrik Eliasson, infektionsläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anita Hällgren, infektionsläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anna Jerkeman, infektionsläkare, Infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
  • Lars-Magnus Andersson, infektionsläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Sara Mörtberg, infektionsläkare, Infektionskliniken Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård