Publicerad 19 augusti 2021

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden.

Anpassningar vid covid-19

Med anledning av covid-19 anpassar programområden, samverkans- och arbetsgrupper sitt arbete efter den rådande situationen. Det kan innebära att justeringar görs i till exempel insatsområden. För mer korrekt information om det arbete som bedrivs just nu, kontakta respektive programområde eller samverkansgrupp.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård