Publicerad 13 mars 2023

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden.

Insatsområden

De nationella samverkansgrupperna har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden.

Ordförandeforum

Alla ordföranden i nationella programområden och nationella samverkansgrupper har regelbundna möten i så kallade ordförandeforum. Syftet med ordförandeforum är att ge stöd i rollen som ordförande samt vara en plats för erfarenhetsutbyte. Syftet är också att bidra till samordning och utveckling av arbetet med kunskapsstyrning på nationell nivå.