Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde missbruk och beroende

En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende. Syftet är att erbjuda jämlik och evidensbaserad vård.

Uppdrag

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och annat som kan stödja implementeringen av VIP missbruk och beroende på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP missbruk och beroende, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i VIP missbruk och beroende, ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.
 • I de fall det blir aktuellt, ansvara för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
  Ansvara för uppdateringar av befintligt VIP missbruk och beroende samt om det blir aktuellt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
 • Ta fram implementeringsstödjande åtgärder relaterat till VIP och eventuellt vårdförlopp.

Aktuellt

VIP missbruk och beroende lanserades i december 2020. Arbetsgruppen kommer under 2021 arbeta med implementeringen av denna.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Klas Sundström, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

klas.sundstrom@sll.se

Ordförande

Anna Thurang, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

 • Karina Stein, psykolog, Södra sjukvårdsregionen
 • Helena von Schewen, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Peter Tudén, specialistsjuksköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Spyridon Kilaidakis, specialistläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ulrika Praetorius, psykolog, Västra sjukvårdsregionen
 • Kate Oskarsson, socionom, Norra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Victoria Häggerud, socialpedagog, Kalmar kommun
 • Andreas Ericsson, socionom, Göteborgs stad
 • Mats Omgren, socionom, Umeå Kommun
 • Pia Almberg, socionom, Helsingborgs stad
 • Maria Adenhav Lantz, socionom, FoU Socialtjänst, Sjukvårdsregion Mellansverige

Brukarrepresentant

Åse Sundqvist, Verdandi, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård