Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom med störd sömnreglering. En arbetsgrupp ska ta fram ett beslutsstöd för behandling av narkolepsi, med riktlinjer för grundläggande behandling.

Uppdrag

Cirka 30 personer av 100 000 lider av narkolepsi, vilket motsvarar 3 000 personer i Sverige. De senaste åren har två nya behandlingar introducerats. Ingen av dessa behandlingar har bedömts uppfylla kraven för läkemedelsförmånen av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Nationella rådet för ordnat införande av läkemedel (NT-rådet) har gett delvis olika rekommendationer för dessa läkemedel. Det finns en stor variation i tolkningen av vilka förhållanden som skall vara uppfyllda för undantag från TLV-beslutet.

Aktuellt

En nationell riktlinje för narkolepsi har godkänts och publicerats.

Stödmaterial till riktlinje narkolepsi

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Jonas Lind, allmänneurolog, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Staffan Tavelin, apotekare, Norra sjukvårdsregionen
  • Anne-Marie Landtblom, specialistläkare neurologi och sömn, Uppsala universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Johan Bjellvi, specialistläkare neurologi och sömn, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Jonas Lind, specialistläkare neurologi, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Kristina Tedroff, specialistläkare barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Pia Andersson, patientföreträdare, Föreningen Neuro Narkolepsi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland