Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde migrän

Migrän är en folksjukdom och rankas i Global Burden of Disease som den tredje mest prevalenta sjukdomen med den sjunde högsta sjukdomsbördan. En arbetsgrupp ska ta fram behandlingsriktlinjer för migränvården av barn och vuxna i Sverige.

Uppdrag

Uppskattningsvis skulle cirka 40 procent av alla som har migrän ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder en sådan. Orsaker till detta kan vara underdiagnostik och underbehandling på grund av bristande kunskap hos patienter som inte söker vård. Det kan även vara att läkare inte identifierar problemet och föreslår behandling.

En nationell arbetsgrupp har skapats i samarbete mellan nationella programområdet (NPO) barn och ungdomars hälsa och NPO nervsystemets sjukdomar, där den senare är uppdragsgivare.

En vårdriktlinje för migrän är framtagen, och ett inspelat seminarium om denna finns att se i efterhand.

Vårdriktlinje migrän

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

 • Katarina Wide, barnneurolog, Huddinge sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ingela Nilsson-Remahl, migränspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Ingela Nilsson-Remahl, specialistläkare migrän, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Esbjörnsson, specialistläkare allmänneurologi, Hässleholms sjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Stina Wästlund, specialistläkare barnmedicin, Höglandssjukhuset Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jane Garli, sjukgymnast, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mats Elm, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Borås, Västra sjukvårdsregionen
 • Mia von Euler, specialistläkare klinisk farmakologi, Örebro Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Wallman, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Lönnberg, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ulrika Holst, psykolog, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Jenny Norén, patientföreträdare, Huvudvärksförbundet
 • Helena Elliott, patientföreträdare, Huvudvärksförbundet