Publicerad 8 maj 2024

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd

Kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd inom nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Epilepsi

Stödmaterial vårdförlopp epilepsi

Migrän

Stödmaterial vårdriktlinje migrän

Narkolepsi

Stödmaterial vårdriktlinje narkolepsi

Smärta – långvarig hos vuxna

Stödmaterial vårdförlopp långvarig smärta hos vuxna

Stroke

Vårdförlopp stroke och TIA

Stödmaterial personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Vårdriktlinjer stroke

Stödmaterial vårdriktlinjer stroke

Vägledning stroke – utbildning av interventionister för trombektomi

Vidareutbildning av interventionister utan tidigare neurointerventionell kompetens, i endovaskulär trombektomi av ischemisk stroke.

Vägledning stroke – utbildning av interventionister för trombektomi

Rapporter

Uppföljnings- och analysrapport

Rapporten beskriver uppföljnings- och förbättringsarbete inom insatsområdena för nervsystemets sjukdomar.

Rapport om nervsystemets sjukdomar på Vården i siffror

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.