Publicerad 17 januari 2022

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för lung- och nervsystemets sjukdomar.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Presentation om vårdförloppet

Presentation vårdförlopp stroke och TIA (PPT) Powerpoint, 8 MB.

Filmer om vårdförloppet

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Lars Rosengren, ordförande NAG stroke och TIA

Ove Puisto, patientrepresentant NAG stroke och TIA

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård