Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde epilepsi

Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget.

Bakgrund

Cirka 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige och omkring 5 500 personer får diagnosen epilepsi varje år (cirka 4 000 vuxna och cirka 1 500 barn). Epilepsivården i Sverige är ojämn och delvis ojämlik. Det finns nationella riktlinjer men följsamheten till dessa varierar sannolikt och är svårt att följa då det saknas heltäckande register med god täckningsgrad.

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi togs fram 2022. Vårdförloppet täcker väl de stora och breda aspekterna av epilepsivården. För att nå målet om nationellt jämlik epilepsivård behöver epilepsivården formulera riktlinjer kopplade till det vårdförloppet.

Vårdförlopp epilepsi

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Stödja implementering av vårdförlopp epilepsi.
 • Arbeta för ett förbättrat omhändertagande och tydligare mål med vården.
 • Identifiera behov av riktlinjer kopplade till vårdförloppet och rangordna riktlinjerna efter störst behov, och påbörja arbetet med en till två prioriterade riktlinjer.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Benno Mahler, specialistläkare neurologi, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Kitty Csorba Forslund, specialistläkare neurologi, Gävle sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christian Wentzel, specialistläkare barnneurologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Dargham Hussein, specialistläkare neurologi, Capio S:t Görans sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Matilda Modigh, specialistsjuksköterska barn- och ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Imre Sebastyen, specialistläkare neurologi, Södra Älvsbyns sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Maria Tsivra, neurolog, Frölunda specialistsjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Johan Zelano, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Helena Gauffin, specialistläkare neurologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Petrea Frid, specialistläkare neurologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna Hugoson, specialistsjuksköterska epilepsi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Bengt Eliasson, patient- och närståendeföreträdare, Epilepsiförbundet
 • Eva Ebbesson Dehlin, patient- och närståendeföreträdare
 • Siw Fredriksson, patient- och närståendeföreträdare