Publicerad 12 april 2023

Insatsområde epilepsi

Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget.

Bakgrund

Cirka 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige och omkring 5 500 personer får diagnosen epilepsi varje år (cirka 4 000 vuxna och cirka 1 500 barn). Epilepsivården i Sverige är ojämn och delvis ojämlik. Det finns nationella riktlinjer men följsamheten till dessa varierar sannolikt och är svårt att följa då det saknas heltäckande register med god täckningsgrad.

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi togs fram 2022. Vårdförloppet täcker väl de stora och breda aspekterna av epilepsivården. För att nå målet om nationellt jämlik epilepsivård behöver epilepsivården formulera riktlinjer kopplade till det vårdförloppet.

Vårdförlopp epilepsi

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Stödja implementering av vårdförlopp epilepsi.
 • Arbeta för ett förbättrat omhändertagande och tydligare mål med vården.
 • Identifiera behov av riktlinjer kopplade till vårdförloppet och rangordna riktlinjerna efter störst behov, och påbörja arbetet med en till två prioriterade riktlinjer.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Eva Kumlien, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Edelvik, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Hugoson, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Ferry, Norra sjukvårdsregionen
 • Ewa Wadhagen Wedlund, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Hanna Ljung, Södra sjukvårdsregionen
 • Hans Olsson, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Håkan Sjunnesson, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Isaksson. Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jonas Blixt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marina Ederlöf, Norra sjukvårdsregionen
 • Mirja Neideman, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Pelle Nilsson, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Per Svensson, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Rune Johansson, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tove Hallböök, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Rödholm, psykiatriker, Västra sjukvårdsregionen
 • Tuula Lumikukka, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • UllaBritt Gripenstedt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bengt Eliasson, patientföreträdare, Epilepsiförbundet